Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
An Giang: Ban hành Kế hoạch triển khai các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực thương mại

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang.

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 685 /KH-UBND ngày 21/10/2022 về triển khai các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, các giải pháp cần thực hiện để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra gồm:

Một là, các ngành, các cấp, từ tỉnh đến cơ sở phải đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, phổ biến kiến thức về thanh toán không dùng tiền mặt thông qua các phương tiện truyền thông (như: báo giấy, báo điện tử, truyền thanh, truyền hình, ấn phẩm, tập san, bản tin, hệ thống thông tin cơ sở, Cổng/trang thông tin điện tử của tỉnh, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, treo băng rôn, phướn, tờ rơi). Đồng thời:

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, hướng dẫn về thanh toán không dùng tiền mặt tại các điểm văn hóa, đặc biệt là khu vực nông thôn, miền núi.

Tuyên truyền sâu rộng đến các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng kinh doanh bán lẻ, quán ăn, quán cà phê, doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện, nước, xăng dầu, sàn giao dịch thương mại điện tử,... áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua, bán hàng.

Tuyên truyền, hướng dẫn cách sử dụng cũng như công tác an toàn, bảo mật thông tin trong thanh toán điện tử đến người dân, doanh nghiệp…. 

Hình 1: Viettel An Giang ra quân triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại Chợ An Châu

Hai là, tiếp tục triển khai các chương trình, sự kiện kích cầu thanh toán điện tử; tổ chức chuỗi các sự kiện hưởng ứng “Ngày không dùng tiền mặt” gắn với “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia” nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa, tạo cơ hội đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của việc không sử dụng tiền mặt tới đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh một cách thiết thực, hiệu quả.

Ba là, phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại; nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán điện tử; tăng cường đổi mới sáng tạo trong thiết kế và phân phối sản phẩm, dịch vụ thanh toán điện tử theo hướng đơn giản, tiện lợi, dễ sử dụng, giảm chi phí, phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của mọi người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bốn là, đảm bảo an ninh, an toàn, minh bạch và bảo mật thông tin trong các giao dịch sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh.

Năm là, tổ chức đào tạo, tập huấn, phổ biến kiến thức, kỹ năng về thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại; đồng thời cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn, hội thảo, hội nghị do Bộ Công Thương và các Bộ, ngành tổ chức liên quan đến thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử.

Hình 2: Tổ chức lớp tập huấn thanh toán không dùng tiền mặt tại Chợ Mới

Sáu là, đẩy mạnh triển khai các giải pháp khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt thông qua việc khuyến khích các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán, các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ có các hình thức khuyến khích người dùng sử dụng thanh toán điện tử khi giao dịch, mua sắm như: miễn giảm phí, chiết khấu, khuyến mại, tích điểm,... đối với người tiêu dùng.

Được biết, mục tiêu của Kế hoạch nhằm hạn chế lượng tiền mặt lưu thông, giảm thiểu chi phí xã hội liên quan đến tiền; tạo sự chuyển biến tích cực về thanh toán không dùng tiền mặt, thay đổi dần tập quán sử dụng tiền mặt trong hoạt động thanh toán của người dân. Đặc biệt là tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý, giám sát và điều hành của cơ quan quản lý nhà nước về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang.

Như vậy, để đạt được mục tiêu của kế hoạch đòi hỏi các cấp, các ngành phải huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm hỗ trợ, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Đồng thời phải đảm bảo an ninh, an toàn, minh bạch và bảo mật thông tin trong các giao dịch sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh.

Bạch Kim - Phòng QLTM