Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Quy định mới của Trung Quốc về kiểm soát COVID-19 đối với thực phẩm đông lạnh nhập khẩu

Ngày 21/7/2022, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản - Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn đã có công văn 918/QLCL-CL1 về việc quy định mới của Trung Quốc về kiểm soát Covid-19 đối với thực phẩm lạnh nhập khẩu.

- Theo đó, nhằm triển khai quy định mới của Cơ quan thẩm quyền Trung Quốc, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đề nghị các Doanh nghiệp  chế biến thuỷ sản xuất khẩu sang Trung Quốc:

+ Tiếp tục thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các biện pháp phòng chống Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Hướng dẫn của FAO, WHO và hướng dẫn của Trung Quốc nhằm hạn chế tối đa khả năng lô hàng thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc bị phát hiện virus SARS-CoV-2.

+ Trường hợp có lô hàng bị cảnh báo phát hiện virus SARS-CoV-2, chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ các nội dung liên quan (cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, hồ sơ, tài liệu, kết quả điều tra nguyên nhân và biện pháp khắc phục phù hợp,...) để phục vụ cho việc kiểm tra trực tuyến theo đúng thời hạn yêu cầu của Cơ quan thẩm quyền Trung Quốc.

- Đề nghị Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến việc nghiêm túc tuân thủ các biện pháp phòng chống Covid-19 tới các doanh nghiệp hội viên.

- Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng chuyển tiếp công
văn này tới các cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu vào Trung Quốc trên địa bàn.

Xem nội dung công văn 918/QLCL_CL1 tại đây.

Tác giả: Mỹ Huê - Phòng QLTM