Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Hội nhập kinh tế quốc tế

Phiên bản mới của công cụ Tự đánh giá Quy tắc xuất xứ hiện đã có trên Access2Markets cho hầu hết các hiệp định thương mại tự do của EU. Trong thời gian tới, tất cả các hiệp định thương mại tự do sẽ dần dần được dịch sang tất cả các ngôn ngữ của EU.


Sáng 19/5, Sở Công Thương An Giang phối hợp Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị “Tận dụng các cơ hội ưu đãi từ các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới”.


Cùng với Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định UKVFTA cũng là một FTA thế hệ mới mà Việt Nam tham gia. Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UK) là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam tại châu Âu (sau Đức và Hà Lan).


Sở Công Thương An Giang xin chuyển tiếp thông tin của Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển về quy định của EU đối với một số thực phẩm cụ thể khác đến Qúy doanh nghiệp trong tỉnh tham khảo, cụ thể:


Cùng với Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định UKVFTA cũng là một FTA thế hệ mới mà Việt Nam tham gia. Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UK) là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam tại châu Âu (sau Đức và Hà Lan).


Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 112/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi Lê (gọi tắt là Hiệp định VCFTA) giai đoạn 2022 – 2027.


Các cam kết về cắt giảm hoặc xóa bỏ thuế nhập khẩu trong CPTPP được chia thành các loại chính: (i) Xóa bỏ thuế nhập khẩu ngay (EIF): Thuế nhập khẩu được xóa bỏ ngay khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực đối với một nước CPTPP. (ii) Xóa bỏ thuế nhập khẩu theo lộ trình: Thuế nhập khẩu sẽ được đưa về 0% sau một khoảng thời gian nhất định (lộ trình).


Với mục tiêu tận dụng tối đa cơ hội thị trường, khai thác hiệu quả Hiệp định EVFTA, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu sang EU, thông qua việc cung cấp, cập nhật thông tin thị trường, đồng thời giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác nhập khẩu và hệ thống phân phối tại EU, Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Phổ biến thông tin thị trường và kết nối với các hệ thống phân phối khu vực EU”.


Hiệp định RCEP được thực thi vào đầu năm 2022 có ý nghĩa quan trọng đối với tất cả các thành viên trên phạm vi toàn cầu.


Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) được 10 quốc gia thành viên ASEAN và 05 nước đối tác là Ốt-xtrây-li-a, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Niu-Di-lân ký vào ngày 15 tháng 11 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.