Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Văn bản thương mại

Ngày 15/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt. Theo đó, Nghị định có 7 chương và 38 điều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024 quy định về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, bao gồm: mở và sử dụng tài khoản thanh toán; dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; dịch vụ trung gian thanh toán; tổ chức, quản lý và giám sát các hệ thống thanh toán.


Ngày 16/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 55/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023.


Ngày 08 tháng 5 năm 2023, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BCT quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu nguyên liệu năm 2023. Theo đó, quy định lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu (mã HS 2401) năm 2023 là 68.414 tấn.


Ngày 28/4/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 18/2023/NĐ-CP (Nghị định 18) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP (Nghị định 40) ngày 12/3/2018 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.


Sở Công Thương An Giang xin chuyển tiếp thông tin của Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển về quy định của EU đối với một số thực phẩm cụ thể khác đến Qúy doanh nghiệp trong tỉnh tham khảo, cụ thể:


Ngày 10/2/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 03/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.


Ngày 20 tháng 12 năm 2022, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 33/2022/TT-BCT về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương.


Ngày 23 tháng 12 năm 2022, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 37/2022/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản (gọi là Hiệp định AJCEP).


Hiệp định RCEP là Hiệp định thương mại tự do được 10 nước thành viên Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 5 nước đối tác của ASEAN là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc và Niu Di-lân đã ký kết vào ngày 15 tháng 11 năm 2020 và có hiệu lực chính thức kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.


Ngày 04 tháng 11 năm 2022, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 30/2022/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá.