Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Văn bản thương mại

Sở Công Thương An Giang xin chuyển tiếp thông tin của Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển về quy định của EU đối với một số thực phẩm cụ thể khác đến Qúy doanh nghiệp trong tỉnh tham khảo, cụ thể:


Ngày 10/2/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 03/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.


Ngày 20 tháng 12 năm 2022, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 33/2022/TT-BCT về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương.


Ngày 23 tháng 12 năm 2022, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 37/2022/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản (gọi là Hiệp định AJCEP).


Hiệp định RCEP là Hiệp định thương mại tự do được 10 nước thành viên Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 5 nước đối tác của ASEAN là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc và Niu Di-lân đã ký kết vào ngày 15 tháng 11 năm 2020 và có hiệu lực chính thức kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.


Ngày 04 tháng 11 năm 2022, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 30/2022/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá.


Thực hiện Quyết định số 1986/QĐ-TTg ngày 22⁄11⁄2021 của Thủ tướng Chính phủ.


Theo đó, ngày 15/6/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan, có hiệu lực từ ngày 10/8/2020.


Thông tư nêu rõ C/O mẫu D theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 19/2020/TT-BCT (mẫu cũ) được cấp đến hết ngày 31/10/2022.


Ngày 22 tháng 12 năm 2021 trong khuôn khổ Kỳ họp lần 5 của Ủy ban Hỗn hợp thực thi VKFTA tại Seoul, Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc thay mặt Chính phủ hai nước ký Công hàm trao đổi sửa đổi Quy tắc cụ thể mặt hàng quy định tại Phụ lục 3-A của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA).