Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Kêu gọi đầu tư - cụm công nghiệp

Cụm công nghiệp Tân Trung nằm trên Tỉnh lộ 954, ấp Trung 2, xã Tân Trung, huyện Phú Tân, An Giang; ví trí CCN giáp Sông Vàm Nao, Cách Tp. Long Xuyên 36 km