Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Kêu gọi đầu tư - cụm công nghiệp

Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 15/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.


Ngày 10 tháng 3 năm 2023, tại Nhà máy Trịnh Văn Phú, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn; Sở Công Thương tiếp và làm việc với đoàn Công ty Cổ phần Hàng không AIR Việt Nam để khảo sát đầu tư nhà máy chế biến thức uống, nhà máy chế biến gạo, chế biến thực phẩm giá trị gia tăng tại huyện Tri Tôn.


Ngày 22/12/2022, Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp ban hành Quyết định số 01/QĐ-HĐ về Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.


Cụm công nghiệp Tân Trung nằm trên Tỉnh lộ 954, ấp Trung 2, xã Tân Trung, huyện Phú Tân, An Giang; ví trí CCN giáp Sông Vàm Nao, Cách Tp. Long Xuyên 36 km