Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Thương mại điện tử

Theo đó, trên phạm vi toàn quốc, Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia sẽ được Bộ Công Thương tổ chức từ ngày 27⁄11⁄2023 đến ngày 03⁄12⁄2023 và Chương trình 60 giờ Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2023 sẽ bắt đầu diễn ra từ 0 giờ thứ Sáu ngày 01⁄12⁄2023 đến 12 giờ ngày 03⁄12⁄2023.


Ngay sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 179/QĐ-UBND và Kế hoạch số 685/KH-UBND, các sở, ban, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp đã đồng loạt triển khai thông qua việc ban hành các văn bản/kế hoạch hoặc lồng ghép vào hoạt động của đơn vị để thực hiện nhiệm vụ được phân công.


Hưởng ứng ngày tham gia chuyển đổi số Quốc gia (10/10), sáng ngày 06 tháng 10 năm 2023, tại Nhà thiếu nhi huyện Chợ Mới, Sở Công thương tỉnh An Giang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước (Chi nhánh An Giang) và Huyện đoàn Chợ Mới tổ chức tập huấn nâng cao năng lực số, thương mại điện tử và hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt cho hơn 150 cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện.


Thực hiện Kế hoạch phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014 - 2020 và Kế hoạch phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, những năm qua, Bộ Công Thương đặt mục tiêu cao đối với thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực thương mại điện tử "Thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 50%, trong đó thanh toán thực hiện qua các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán chiếm 80%" vào năm 2025.


Cục TMĐT và KTS khuyến cáo doanh nghiệp và người dân trong mọi tình huống nên thận trọng kiểm tra, xác minh thông tin trước khi thực hiện thực hiện các giao dịch chuyển tiền.


Ngày 02/10/2023, tại UBND huyện Thoại Sơn Sở Công thương tỉnh An Giang phối hợp cùng Phòng Kinh tế hạ tầng huyện và Ngân hàng nhà nước tỉnh An Giang tổ chức buổi tập huấn thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt cho hơn 300 cán bộ, chuyên viên của các phòng, ban huyện và các tổ Công nghệ số cộng đồng, doanh nghiệp, các tiểu thương, người dân tiêu biểu trên địa bàn huyện.


I. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi): Ngày 20/6/2023, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo vệ người tiêu dùng (sửa đổi), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024. Luật đã bổ sung trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng (NTD) trong các giao dịch trên không gian mạng.


Ngày 11/9, Sở Công thương An Giang tổ chức tập huấn về thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thị xã Tịnh Biên.


Thương mại điện tử đang trên đà phát triển mạnh mẽ và tạo xung lực mới cho tăng trưởng của nền kinh tế. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và sự phát triển của các dịch vụ hỗ trợ cho thương mại điện tử như thanh toán điện tử, dịch vụ hậu cần, hoàn tất đơn hàng cũng đã và sẽ là bệ phóng cho thương mại điện tử nói chung.


Hiện nay, nhiều doanh nghiệp chưa thực sự hiểu rõ và có nhận thức rõ ràng về việc phải làm thông báo, đăng ký website/ ứng dụng thương mại điện tử bán hàng với Bộ Công Thương mặc dù từ lâu thủ tục này đã được quy định rõ trong các văn bản pháp luật như Nghị định số 52/2013/NĐ-CP, thông tư số 47/2014/TT-BCT, Nghị định số 185/2 013/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, yêu cầu tất cả các website/ứng dụng thương mại điện tử bán hàng đều phải thông báo hoặc đăng ký với Bộ Công Thương.