Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Hoạt động khuyến công

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp triển khai Kế hoạch số 31/KH-TTKC ngày 11/3/2024 về việc kiểm tra tình hình thực hiện các đề án khuyến công năm 2022 và khảo sát nhu cầu hỗ trợ từ chính sách khuyến công năm 2024.


Ngày 15/12, tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng Quốc gia, số 1 đường Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), Bộ Công Thương đã tổ chức Lễ tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia 2023 và khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn (từ ngày 15 - 19/12/2023).


Theo đánh giá lĩnh vực của Ngành Công Thương, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới, nhận thức của người sản xuất, kinh doanh được nâng lên.


Thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 của Bộ Công Thương năm 2013.


Năm 2023, Cục Công Thương địa phương –Bộ Công Thương tổ chức chuỗi sự Hội nghị Khuyến công, Hội nghị Ngành Công Thương và Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam. Đây là sự kiện hàng năm gồm 20 tỉnh, thành phố Khu vực phía Nam tham dự. Năm nay, sự kiện được tổ chức tại Hậu Giang từ ngày 5-11/10/2023.


9 tháng của năm 2023, sản xuất công nghiệp của tỉnh tiếp tục tăng trưởng ổn định, hoạt động sản xuất được tăng cường, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Ngành công thương An Giang đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) tổ chức sản xuất, tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ, tổ chức thực hiện chương trình khuyến công… đạt hiệu quả cao.


Ngày 18 tháng 7 năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên giao Phòng Kinh tế thành phố tổ chức tập huấn các văn bản Quy phạm phát luật về thực hiện chính sách khuyến công cho các Ngành liên quan, các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn xã Mỹ Hòa Hưng và xã Mỹ Khánh.


Thực hiện Kế hoạch của Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp xây dựng kế hoạch của đơn vị và đã triển khai thực hiện hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 với những nội dung chính như sau:


Theo đó, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh, Sở Công Thương tỉnh phối hợp Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm OCOP của 2 địa phương, với sự tham gia của gần 30 doanh nghiệp (DN), nhà phân phối.


Sáng 10/4, Sở Công Thương An Giang phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp An Giang và Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức khai giảng lớp tập huấn hướng dẫn hỗ trợ quy trình xét chọn danh hiệu chứng nhận Hàng Việt Nam Chất lượng cao và Bộ tiêu chí “Hàng Việt Nam chất lượng cao- Chuẩn hội nhập”.