Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Công Nghiệp - TTCN

Năm 2024 là năm thứ 33 Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (VIETNAM EXPO) được tổ chức, trải qua hơn 33 năm. Ngày 03/4/2024 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Hà Nội-ICE, Bộ Công Thương chủ trì , Trung tâm Xúc tiến Đầu tư phát triển công thương - Cục Xúc tiến Thương mại chỉ đạo tổ chức đã tiến hành khai mạc Hội chợ VIETNAM EXPO 2024.


Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (VIETNAM EXPO) được diễn ra từ ngày 03/4/2024 đến ngày 06/4/2024 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Hà Nội-ICE, Bộ Công Thương chủ trì, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư phát triển Công Thương - Cục Xúc tiến Thương mại chỉ đạo tổ chức thực hiện.


Ngày 05/02/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 11/2024/TT-BTC Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/3/2024.


Ngày 22/3/2024, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ XIV (2024-2025) ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ XIV (2024-2025) tại Quyết định số 70/QĐ-BTCHT.


Ngày 15/3/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2024/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.


Ngày 17/01/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 71/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025.


Sáng ngày 07/3/2024 tại Hội trường Khách sạn Helen, Sở Công Thương phối hợp Hiệp hội Cơ khí Việt Nam tổ chức Hội nghị Kết nối với doanh nghiệp cơ khí và doanh nghiệp chế biến nông sản tỉnh An Giang.


Nhằm hỗ trợ ngành dệt may Việt Nam tiếp cận với những công nghệ, xu hướng đang diễn ra trên thế giới phù hợp với định hướng và góp phần thực hiện các mục tiêu cụ thể đối với ngành dệt may tại Quyết định số 1643/QĐ-TTg ngày 29/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành dệt may và da giày Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.


Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là giải thưởng cao quý cấp quốc gia được tổ chức hàng năm, do Thủ tướng Chính phủ trao tặng nhằm tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu, đạt thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế - xã hội của đất nước.


Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 15/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.