Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Công Nghiệp - TTCN

Một nơi làm việc lành mạnh và an toàn cần tất cả mọi người trong doanh nghiệp cùng tham gia.


Thực hiện theo bốn bước đơn giản tại nhà – Làm sạch, Tách biệt, Nấu chín và Làm lạnh - có thể giúp bảo vệ bản thân và những người trong gia đình khỏi ngộ độc thực phẩm. Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ, bốn bước đó bao gồm:


Căn cứ Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 31/05/2018 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế quản lý và và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh An Giang; Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế xây dựng, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh An Giang.


Nhằm đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trong và sau các lễ hội, Tết Nguyên đán năm 2023, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau:


Nhằm chủ động trong công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, kịp thời tham gia xử lý, giảm thiểu thiệt hại khi có sự cố hóa chất lớn xảy ra vượt ngoài tầm kiểm soát, ứng phó của các cơ sở có hoạt động hóa chất và sau thời gian chuẩn bị chu đáo, UBND tỉnh An Giang đã tổ chức cuộc diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2022.


Thực hiện Kế hoạch số 451/KH-UBND ngày 05/07/2022 của UBND tỉnh An Giang về việc tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2022. Ban Chỉ đạo tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2022 (Ban Chỉ đạo) tổ chức buổi hợp luyện và tổng duyệt diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2022.


Thực hiện Kế hoạch số 451/KH-UBND ngày 05 tháng 07 năm 2022 của UBND tỉnh An Giang, UBND tỉnh tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau:


Thực hiện Kế hoạch số 451/KH-UBND ngày 05/07/2022 của UBND tỉnh An Giang về việc tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2022.


Thực hiện chương trình công tác năm 2022, Sở Công Thương đã xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành công thương năm 2022.


Sở Công Thương An Giang kính mời các Quý Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia xét chọn “Doanh nghiệp Việt Nam Điển hình Sáng tạo lần thứ 5 năm 2022” với mục tiêu nhằm cổ vũ, động viên các doanh nghiệp đã nghiên cứu, có những sáng kiến, sáng chế và tích cực đầu tư, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh tạo ra sản phẩm/dịch vụ chất lượng mang hàm lượng trí tuệ và giá trị cao, đáp ứng nhu cầu thị trường, đảm bảo môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.