Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Công Nghiệp - TTCN

Nhằm học hỏi thêm kinh nghiệm trong việc tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hoá chất cấp tỉnh tại các cơ sở hoạt động liên quan đến hóa chất nguy hiểm, Sở Công Thương tỉnh An Giang đã tổ chức đoàn công tác đến dự buổi Diễn tập ứng phó sự cố hoá chất cấp tỉnh được tổ chức tại Công ty cổ phần Tôn Đông Á thuộc Khu công nghiệp Đồng An 2, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vào ngày 23/04/2022 theo thư mời của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.


Vừa qua, Bộ Công Thương đã có Công văn số 1295/BCT-KH ngày 15/3/2022 về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi tới sau kỳ họp lần thứ 2 và kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV.


Đứng trước thực trạng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần gây ra những tác động tiêu cực đến môi trường và phong trào chống rác thải nhựa ngày càng được quan tâm và thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, ngành công nghiệp nhựa cần tìm ra được các giải pháp để tiếp tục tồn tại và phát triển bền vững.


Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, kinh doanh các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tăng cường quảng bá, tìm kiếm đối tác, kết nối các cơ hội kinh doanh và xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.


Nhằm kết nối các nhà sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm Việt Nam với hệ thống phân phối, bán lẻ thực phẩm trong nước và các nhà nhập khẩu trên thế giới, mở ra nhiều cơ hội phát triển thương mại và đầu tư, ...


Theo quy định tại “Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính”, tỉnh An Giang có 22 doanh nghiệp thuộc Danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính thuộc ngành công thương (PHỤ LỤC II ban hành kèm theo Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ).


Ngày 14/02/2022, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.


Theo thông báo của Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương tại Công văn số 23/CN-CNHT ngày 21/01/2022 về việc đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2023


Căn cứ Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 31/05/2018 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế quản lý và và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh An Giang; Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế xây dựng, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh An Giang.


Thời gian gần đây, việc quản lý hóa chất nguy hiểm, độc hại tại Việt Nam nói chung và An Giang nói riêng từng bước được quan tâm, thực hiện khá nề nếp, tuân thủ các quy định của Luật Hóa chất, Luật Phòng chống ma túy, Luật Quản lý, sử dụng vụ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, và các văn bản dưới luật.