Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Logistics - Biên giới

Sở Công Thương kính mời Quý cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp, cá nhân có quan tâm đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ.


Logistics có vai trò quan trọng đối với toàn bộ quá trình từ sản xuất, xuất nhập khẩu, lưu thông phân phối đến tiêu dùng, tạo ra giá trị gia tăng, đóng góp ngày càng lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.


Sở Công Thương tỉnh An Giang kính chuyển đến Quý doanh nghiệp xuất nhập nhập khẩu, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải và logistics trên địa bàn tỉnh.


Tính đến tháng 10/2023, biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia có 41 cặp cửa khẩu đang hoạt động, trong đó có 11 cặp cửa khẩu quốc tế, 11 cặp cửa khẩu chính và 19 cặp cửa khẩu phụ. Các cặp cửa khẩu quốc tế bao gồm:


Có bao nhiêu cột mốc được cắm trên đường biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia?


Sở Công Thương tỉnh An Giang kính chuyển đến Quý doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp logistics trên địa bàn tỉnh.


Sở Công Thương tỉnh An Giang kính chuyển đến Quý doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp logistics trên địa bàn tỉnh.


Thương mại điện tử Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường phát triển nhanh ở khu vực Đông Nam Á với mức tăng trưởng cao và liên tục trong những năm vừa qua. Năm 2022, Thương mại điện tử là một trong những điểm sáng trong phát triển kinh tế số với tốc độ tăng trưởng cao (20%) và doanh thu thương mại điện tử bán lẻ (B2C) đạt 16,4 tỷ USD, chiếm 7,5% tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng của cả nước. Dự kiến năm 2023 với tốc độ tăng trưởng mạnh (25%), doanh thu bán lẻ TMĐT sẽ đạt ước tính 20,5 tỷ USD.


Để hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải, logistics nâng cao năng lực cạnh tranh, được giao lưu, học hỏi, cập nhật kiến thức và kinh nghiệm thực tế từ các quốc gia phát triển trên thế giới, liên kết hợp tác kinh doanh và đầu tư với các đối tác nước ngoài nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ, giảm thời gian và chi phí, từ đó thúc đẩy dòng hàng hóa thương mại xuất nhập khẩu, phát triển nền kinh tế đất nước.


Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về chấp hành pháp luật vùng biên giới, không tiếp tay, bao che cho đối tượng vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ qua biên giới, góp phần kiểm soát đấu tranh phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại qua biên giới hiệu quả.