Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Tin tức khác

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 12 (chuyên đề), đến nay các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã họp tại các huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành việc họp thảo luận và đóng góp các nội dung tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp xem xét biểu quyết thông qua. Kết quả, đã có nhiều ý kiến thiết thực quan trọng đóng góp của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đối với các tờ trình, cụ thể như sau:


Ngày 27/3/2023, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Thông cáo số 04/TC-HĐND về kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Với các nội dung cụ thể như sau:


Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang quan tâm chỉ đạo phân công các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm với từng chỉ số cụ thể, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của tỉnh.


Chợ là nơi diễn ra các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ của nhiều người, được hình thành do yêu cầu của sản xuất, đời sống xã hội và hoạt động thường xuyên theo chu kỳ nhất định.


Để triển khai kịp thời và hiệu quả Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ, với mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả của liên kết vùng kinh tế - xã hội, tạo không gian phát triển mới, tăng tính gắn kết, liền mạch hơn, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang nói riêng và cả nước nói chung.


Ngày 31/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 77/UBND-TH về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.


Văn phòng Chính phủ ngày 4/1/2022 cho biết, Chính phủ đã ban hành 15 nghị định quy định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.


Bộ Công Thương cho biết, đến thời điểm này, hầu hết các doanh nghiệp và hệ thống siêu thị trên cả nước đang khá sôi động chuẩn bị phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.


Tất cả mọi người đều có trách nhiệm trong việc giúp đảo ngược những thiệt hại đã gây ra cho hành tinh của chúng ta và giữ cho môi trường sống của chúng ta trong sạch.


Nhằm hưởng ứng “Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022”.