Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Sở Công Thương tỉnh An Giang tổ chức tập huấn về kỹ thuật an toàn hóa chất năm 2023

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023, Sở Công Thương tỉnh An Giang đã tổ chức lớp tập huấn về kỹ thuật an toàn hóa chất năm 2023 với mục đích tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh An Giang.

Về các văn bản quy phạm pháp luật về hóa chất nhằm giúp các tổ chức, cá nhân trong ngành công thương nâng cao nhận thức về an toàn trong hoạt động hóa chất, chấp hành tốt quy định của pháp luật và đủ điều kiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng và tồn chứa hóa chất. Thời gian tập huấn vào ngày 02 và 03/11/2023 tại Hội trường Khách sạn Helen, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Nội dung tập huấn bao gồm giảng dạy lý thuyết về an toàn sử dụng hóa chất (Các tính chất nguy hiểm của hóa chất – Ảnh hưởng hóa chất lên con người; Phân loại và ghi nhãn hóa chất; Các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong hoạt động liên quan đến hóa chất; Biện pháp ứng phó sự cố hóa chất; Một số nội dung quy định của pháp luật liên quan đến an toàn hóa chất) và huấn luyện các Phương pháp sơ cứu y tế, cấp cứu người bị nạn liên quan đến hóa chất.

Lớp tập huấn gồm có sự tham dự của khoảng 90 học viên là cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực quản lý hóa chất của các Phòng Kinh tế/Kinh tế-Hạ tầng huyện, thị xã, thành phố; cán bộ, công chức cấp xã và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan, lãnh đạo, cán bộ quản lý và nhân viên tiếp xúc với hóa chất của các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sử dụng hoặc tồn chứa hóa chất trên địa bàn tỉnh An Giang./.

Tâm Yên - Phòng Quản lý Công nghiệp