Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Sở Công Thương tỉnh An Giang chuẩn bị cho công tác tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 451/KH-UBND ngày 05/07/2022 của UBND tỉnh An Giang về việc tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2022.

Sở Công Thương triển khai công tác chuẩn bị cho việc tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2022, dự kiến tổ chức vào khoảng giữa tháng 12 năm 2022 tại Nhà máy Thuốc Bảo vệ thực vật Châu Thành.

Sau khi thực hiện các quy trình lựa chọn nhà thầu tư vấn Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2022, Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-SCT ngày 21/11/2022 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2022. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Bảo Bình Chemicals. Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà Songdo, 62A Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Sở Công Thương đã tổ chức của Họp trực tuyến vào chiều ngày 17/11/2022 để thảo luận, lấy ý kiến lần thứ nhất của các cơ quan, đơn vị tham gia diễn tập về dự thảo kịch bản khung tập, kịch bản điều hành, kịch bản phim cơ chế, chương trình chi tiết, phương án, lịch trình tổ chức. Sau cuộc họp, Sở Công Thương đã phối hợp với Đơn vị tư vấn điều chỉnh các tài liệu theo ý kiến đóng góp lần thứ nhất của các cơ quan, đơn vị. Sau đó Sở Công Thương đã gửi văn bản lấy ý kiến lần thứ hai.

Theo kế hoạch, Sở Công Thương đã phối hợp với Đơn vị tư vấn, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức một cuộc khảo sát địa điểm tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tại Nhà máy thuốc Bảo vệ thực vật Châu Thành vào lúc 13h30 chiều ngày 28/11/2022 để xác định tình huống giả định sự cố, thống nhất phương án kịch bản và sơ đồ vị trí tổ chức diễn tập.

Sau cuộc khảo sát, Sở Công Thương sẽ phối hợp với Đơn vị tư vấn, các cơ quan, đơn vị có liên quan sẽ hoàn chỉnh lại các tài liệu một lần nữa. Sau đó sẽ báo cáo và xin ý kiến Thường trực UBND tỉnh đối với kịch bản khung tập, kịch bản điều hành, kịch bản phim cơ chế, chương trình chi tiết, phương án, lịch trình tổ chức chính thức./.

Tâm Yên - Phòng Quản lý Công nghiệp