Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
An Giang hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và là “động lực tăng trưởng”, “xương sống” của nền kinh tế đất nước. An Giang xác định công tác hỗ trợ DN nhỏ và vừa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chính sách phát triển của tỉnh, nhằm thúc đẩy khu vực DN này phát triển, đổi mới sáng tạo, đóng góp ngày càng cao trong nền kinh tế của tỉnh.

“Gỡ khó” cho doanh nghiệp

Thời gian qua, nhất là sau đại dịch COVID-19, hoạt động sản xuất - kinh doanh (SXKD) của DN nhỏ và vừa còn gặp nhiều khó khăn. Để kịp thời tháo gỡ, giúp DN phục hồi và phát triển SXKD, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương cũng như tỉnh đã có các chính sách hỗ trợ, thực hiện nhiều giải pháp “gỡ khó” cho DN nhỏ và vừa, như: Các chính sách hỗ trợ mặt bằng, hỗ trợ công nghệ cao cho các DN thông qua chương trình kích cầu đầu tư; hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng dịch COVID-19; triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do tác động của dịch COVID-19...

Sở Công Thương An Giang cho biết, để hỗ trợ cho DN, đơn vị phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh An Giang triển khai chương trình kết nối giữa ngân hàng thương mại và cộng đồng DN, đặc biệt là DN vừa và nhỏ.

Qua đó, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các DN nhỏ và vừa, các lĩnh vực ưu tiên phát triển DN tham gia mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, DN xuất khẩu, DN công nghiệp hỗ trợ và từng bước mở rộng ra các thành phần kinh tế khác (hợp tác xã, tổ hợp tác, tiểu thương…). Tổng dư nợ cấp tín dụng ước thực hiện đến cuối năm 2022 là 101.422 tỷ đồng (so cuối năm 2021 tăng 10,7%).

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, 3 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh có 109 DN và 47 đơn vị trực thuộc tái hoạt động. Đồng thời, có 245 DN và 148 đơn vị trực thuộc đăng ký hoạt động mới, với tổng số vốn đăng ký mới 2.190 tỷ đồng. So cùng kỳ, số DN đăng ký hoạt động tăng 11,77% (tương đương tăng 37 DN), số đơn vị trực thuộc đăng ký hoạt động giảm 26% (tương đương giảm 52 đơn vị), tuy nhiên số vốn đăng ký tăng 190% (tương đương tăng 1.043 tỷ đồng). Bên cạnh đó, số DN đăng ký tạm ngừng hoạt động 203 DN, tăng 16% (tương đương 28 DN) so cùng kỳ. Số DN hoàn tất thủ tục giải thể 27 DN, giảm 15,62% (tương đương giảm 6 DN) so cùng kỳ.

Hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến, quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm

Các cấp, ngành, địa phương đang triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ tối đa cho DN nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch để thúc đẩy DN nhỏ và vừa phát triển có chất lượng và hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc, động lực quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, khuyến khích các hộ kinh doanh có tiềm năng chuyển đổi thành DN theo quy định.

Việc hỗ trợ DN nhỏ và vừa nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường liên kết, thu hẹp khoảng cách về trình độ công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực cạnh tranh và nâng tỷ lệ DN nhỏ và vừa tham gia mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị. Nhất là, hình thành các cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến sản phẩm chủ lực, thế mạnh của tỉnh, sản phẩm gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

 

Hỗ trợ nhiều nội dung

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư, tỉnh sẽ hỗ trợ công nghệ cho DN nhỏ và vừa tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho DN về quy trình kinh doanh, quản trị, sản xuất, công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với DN nhỏ và không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với DN vừa… Hỗ trợ DN ứng dụng công nghệ, ứng dụng các giải pháp trên nền tảng số. Triển khai dự án đầu tư xây dựng khu làm việc chung hỗ trợ DN nhỏ và vừa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hỗ trợ tư vấn, chuyển đổi từ hộ kinh doanh cho DN nhỏ và vừa.

Hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung; tư vấn sở hữu, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ. Đồng thời, hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng. Hỗ trợ tư vấn tìm kiếm, lựa chọn, giải mã và chuyển giao công nghệ phù hợp DN. Đáng chú ý, tỉnh sẽ hỗ trợ chi phí tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu cho học viên của DN về xây dựng, phát triển, thương mại hóa sản phẩm; phát triển thương mại điện tử; gọi vốn đầu tư; phát triển thị trường...

Hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo. Tổ chức tọa đàm, đối thoại giữa chính quyền, DN với cá nhân, nhóm cá nhân có ý tưởng khởi nghiệp; giao lưu, kêu gọi khuyến khích đầu tư cho khởi nghiệp. Đặc biệt, hỗ trợ DN nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị sản xuất, chế biến thuộc 3 ngành hàng tiềm năng, có thế mạnh của tỉnh, gồm: Lúa gạo, trái cây, thủy sản. Hỗ trợ hợp đồng tư vấn cải tiến, nâng cấp kỹ thuật chuyên sâu cho DN nhỏ và vừa nhằm cải thiện năng lực sản xuất, đáp ứng yêu cầu kết nối, trở thành nhà cung cấp của DN đầu chuỗi…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư yêu cầu việc hỗ trợ DN nhỏ và vừa phải phù hợp mục tiêu, định hướng phát triển DN của tỉnh. Bảo đảm công khai, minh bạch về nội dung, đối tượng, trình tự, thủ tục, nguồn lực, mức hỗ trợ và kết quả thực hiện. Đảm bảo sự cân đối về nguồn lực hỗ trợ và thống nhất thực hiện giữa các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để hỗ trợ có hiệu quả DN nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Ưu tiên hỗ trợ DN nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực, ngành nghề có tiềm năng phục hồi sau đại dịch COVID-19, như: Du lịch, dịch vụ, nông nghiệp, giáo dục và đào tạo, công nghiệp chế biến, chế tạo, hoạt động dịch vụ thông tin…

Đặc biệt, các sở, ngành chú trọng thực hiện các giải pháp cắt giảm và đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính; chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử tạo động lực nâng cao hiệu quả cải cách hành chính; tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh gắn với nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang (PCI).

Thu Thảo – Nguồn: https://baoangiang.com.vn