Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Thông tin về cụm công nghiệp mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2030

Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 15/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến mời gọi, thu hút nhà đầu tư tìm hiểu đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp để qua đó góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Sở Công Thương tỉnh An Giang đã biên soạn và phát hành tài liệu “Thông tin cụm công nghiệp mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2030”.

Nhà đầu tư quan tâm, muốn tìm hiểu thêm đề nghị liên hệ trực tiếp với Sở Công Thương tỉnh An Giang (địa chỉ: số 10 Lê triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang). Điện thoại: (0296) 3952225. Email: socongthuong@angiang.gov.vn để được cung cấp thông tin chi tiết về các dự án.

Vui lòng xem thêm file đính kèm tại đây!

Huyền Trang - Phòng Quản lý Công nghiệp