Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Thông báo mời doanh nghiệp đăng ký tham dự giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2024

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là giải thưởng cao quý cấp quốc gia được tổ chức hàng năm, do Thủ tướng Chính phủ trao tặng nhằm tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu, đạt thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế - xã hội của đất nước.

Giải thưởng chất lượng quốc gia thuộc hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (GPEA), được thực hiện theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Thông tư số 27/2019/TT-BKHCN ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tham dự GTCLQG sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp có cơ hội nhìn lại và đánh giá toàn diện hệ thống hoạt động sản xuất của mình, từ đó tìm ra những vấn đề cần cải tiến chất lượng, nâng cao uy tín và sức cạnh tranh của thương hiệu, đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Sở Công Thương thông báo Quý doanh nghiệp sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xem xét điều kiện, loại hình doanh nghiệp, tiêu chí và hồ sơ tham dự được nêu tại Văn bản Thông tin chung Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (đính kèm) và có nhu cầu tham dự vui lòng gửi danh sách theo mẫu đính kèm về Sở Công Thương trước ngày 20/02/2024; địa chỉ số 10 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên.

Vui lòng xem thêm file đính kèm tại đây!

Huyền Trang - Phòng Quản lý Công nghiệp