Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Thực hiện khảo sát, hướng dẫn cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành công thương duy trì điều kiện an toàn thực phẩm năm 2023.

Thực hiện Quyết định số 135/QĐ-SCT ngày 18/07/2023 của Giám đốc Sở Công Thương An Giang về việc khảo sát, hướng dẫn cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành công thương duy trì điều kiện an toàn thực phẩm năm 2023.

Sở Công Thương sẽ tổ chức Đoàn công tác khảo sát, hướng dẫn việc duy trì điều kiện an toàn thực phẩm thuộc ngành công thương quản lý năm 2023, cụ thể như sau:

- Thời gian: Từ ngày 24/07/2023 đến ngày 01/12/2023,

(Thời gian cụ thể sẽ được Sở Công Thương liên hệ cơ sở bằng điện thoại để thông báo sau.)

- Địa điểm: Tại nơi sản xuất, kinh doanh thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành công thương quản lý trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Nội dung khảo sát, hướng dẫn:

1. Giấy phép kinh doanh;

2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc Bản cam kết đối với các cơ sở thuộc diện không cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

3. Giấy chứng nhận sức khỏe, xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở, doanh nghiệp và người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

4. Hồ sơ công bố tiêu chuẩn/công bố hợp quy/phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với những sản phẩm phải công bố);

5. Nhãn sản phẩm hàng hóa thực phẩm (đối với những sản phẩm thuộc diện phải ghi nhãn);

6. Tài liệu quảng cáo, hồ sơ đăng ký quảng cáo (đối với những cơ sở, doanh nghiệp có quảng cáo sản phẩm thực phẩm);

7. Hồ sơ theo dõi về chất lượng sản phẩm, phiếu kiểm nghiệm định kỳ;

8. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở, doanh nghiệp, trang thiết bị, dụng cụ, con người;

9. Quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm;

10. Nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm;

11. Nguồn nước dùng cho chế biến thực phẩm;

12. Lấy mẫu kiểm nghiệm về chất lượng an toàn thực phẩm (trong trường hợp cần thiết).

Để đợt khảo sát, hướng dẫn đạt kết quả tốt, Sở Công Thương đã có công văn đề nghị chủ cơ sở được khảo sát, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm chuẩn bị các giấy tờ có liên quan để làm việc với Đoàn khảo sát, hướng dẫn. Trường hợp chủ cơ sở được khảo sát, hướng dẫn vắng mặt, thì có thể cử người đại diện thay mặt chủ cơ sở làm việc với Đoàn khảo sát, hướng dẫn./.

Cao Phan Tâm Yên - Phòng QLCN