Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Tổ chức “Lớp tập huấn về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành công thương năm 2023

Thực hiện Quyết định số 135/QĐ-SCT ngày 18/07/2023 của Giám đốc Sở Công Thương An Giang về việc khảo sát, hướng dẫn cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành công thương duy trì điều kiện an toàn thực phẩm năm 2023.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, Sở Công Thương An Giang phối hợp với Trường Đại học An Giang tổ chức hai “Lớp tập huấn về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành công thương năm 2023”. Hai lớp tập huấn được tổ chức vào ngày 27/07 và 28/07/2023 tại địa bàn huyện Châu Thành và Thoại Sơn.

Chương trình tập huấn gồm có ba nội dung chính:

Phần thứ nhất là nội dung “An toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất và kinh doanh” được Giảng dạy bởi Tiến sỹ Nguyễn Duy Tân, Trưởng Bộ môn Công Nghệ Thực Phẩm, Khoa Nông Nghiệp Và Tài Nguyên Thiên Nhiên, Trường Đại Học An Giang.

 Phần thứ hai là MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT NHẰM ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM được trình bày bởi Bà Cao Phan tâm Yên, Phó Trưởng Phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công Thương An Giang.

Phần Cuối cùng là Hướng dẫn về việc tổ chức tập huấn và xát hạch kiến thức về an toàn thực phẩm và việc thực hiện công bố hợp quy sản phẩm thực phẩm được thực hiện bởi cô Hồ Xuân Hoa, Chuyên viên Phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công Thương An Giang.

Lớp tập huấn đã thu hút được sự tham gia của khoảng 240 học viên là Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên nhà nước làm việc trong các lĩnh vực
liên quan đến an toàn thực phẩm các cấp và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan; Chủ cơ sở, nhân viên, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành công thương trên địa bàn huyện Châu Thành và huyện Thoại Sơn của tỉnh An Giang.
/.

Tâm Yên - Phòng Quản lý Công nghiệp