Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Sở Công Thương tổ chức Đoàn kiểm tra năng lực sản xuất hàng dệt may Công ty TNHH Công nghệ may mặc Spectre An Giang Việt Nam

Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định việc cấp Mã số nhà sản xuất hàng dệt may xuất khẩu (MID) sang Hoa Kỳ và theo đề nghị của Công ty TNHH Công nghệ may mặc Spectre An Giang Việt Nam.

Ngày 04/01/2024, Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế đến kiểm tra năng lực sản xuất hàng dệt may tại Công ty TNHH công nghệ may mặc Spectre An Giang Việt Nam (địa chỉ: Lô C6, Khu công nghiệp Bình Hòa, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) có 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Theo báo cáo của công ty và đối chiếu với kiểm tra thực tế, công ty có 02 nhà xưởng với diện tích là 6.698,7m2, số lao động tại thời điểm kiểm tra là 739 người; công ty đã trang bị 1.664 máy móc và thiết bị. Số thiết bị và máy móc mới, hiện đại và có thể dùng để sản xuất các chủng loại sản phẩm (Cat): 638/639, … Công ty TNHH công nghệ may mặc Spectre An Giang Việt Nam đã cung cấp đầy đủ các hồ sơ, chứng từ để chứng minh năng lực để sản xuất các chủng loại sản phẩm dệt may.  Tại buổi làm việc, công ty kiến nghị Đoàn kiểm tra tạo điều kiện để tiến hành các thủ tục theo quy định và xác nhận năng lực sản xuất thực tế giúp công ty hoàn thành và bổ sung hồ sơ cấp mã MID và nhận đơn hàng gia công xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ.

Kết thúc buổi kiểm tra, các thành viên Đoàn thống nhất và xác nhận Biên bản kiểm tra năng lực sản xuất hàng dệt may gửi lại công ty để bổ sung hồ sơ để gửi đến Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực xin cấp Mã số nhà sản xuất hàng dệt may xuất khẩu (MID) xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

Huyền Trang - Phòng Quản lý Công nghiệp