Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Sản Xuất Thực Phẩm Đăng Ký Xuất Khẩu Sản Phẩm Vào Trung Quốc

Thực hiện Công văn số 2158/BCT-KHCH ngày 13/4/2023 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương thực hiện đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc, Sở Công Thương An Giang thông báo như sau:

Theo quy định của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC), việc đăng ký doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu vào Trung Quốc được thực hiện trực tuyến trên website của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (https://cifer.singlewindow.cn). Theo đó, doanh nghiệp xuất khẩu các sản phẩm thực phẩm, gồm chất béo và dầu thực vật; sản phẩm bột ngũ cốc và mạch nha chế biến; các loại bánh có nhân phải đăng ký mở tài khoản và có thể bắt đầu thực hiện đăng ký sản phẩm mong muốn xuất khẩu vào Trung Quốc sau khi tài khoản được lập tại website trên.

Nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương kịp thời triển khai các hoạt động xuất khẩu hàng hóa theo đúng quy định.

Đề nghị Qúy doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm thực phẩm nêu trên có nhu cầu đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc gửi văn bản đề nghị kèm theo về Phòng Quản lý Công Nghiệp - Sở Công Thương An Giang, điện thoại: 02963.957.259 để được hướng dẫn, xác nhận vào Bản thuyết minh.

(Phụ lục 2 đính kèm Công văn 1179/BCT-KHCN).

Trong trường hợp cần thiết, cơ quan QLNN sẽ tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn thực phẩm, lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm trong quá trình sản xuất thực phẩm xuất khẩu.

Doanh nghiệp trực tiếp theo dõi quá trình đăng ký và nhận phản hồi của Bộ Công Thương và Tổng cục Hải quan Trung Quốc trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc vui lòng liên hệ:  Bộ Công Thương (Vụ Khoa học và Công nghệ, ông Đặng Tất Thành, điện thoại: 02422.202.412/0936611588, email:thanhdt@moit.gov.vn).

Sở Công Thương An Giang thông báo đến Qúy doanh nghiệp để biết, thực hiện./.

Mỹ Huê - P.QLTM