Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Hợp luyện và tổng duyệt diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh An Giang năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 451/KH-UBND ngày 05/07/2022 của UBND tỉnh An Giang về việc tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2022. Ban Chỉ đạo tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2022 (Ban Chỉ đạo) tổ chức buổi hợp luyện và tổng duyệt diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2022.

Thành phần tham dự gồm có: các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2022 (thành lập theo Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của UBND tỉnh An Giang); tất cả các lực lượng (kèm theo phương tiện và trang thiết bị) tham gia diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2022 theo danh sách đã được ban hành tại Kế hoạch số 451/KH-UBND ngày 05/07/2022 của UBND tỉnh An Giang. Thời gian hợp luyện và tổng duyệt bắt đầu  từ 07 giờ 30 phút ngày 14 tháng 12 năm 2022 (thứ Tư). Địa điểm hợp luyện và tổng duyệt được tổ chức tại  Nhà máy Thuốc bảo vệ thực vật Châu Thành – trực thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (Quốc lộ 91, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang).

Buổi hợp luyện và tổng duyệt nhằm rút kinh nghiệm thực tế cho từng bộ phận tham gia, qua đó đề xuất và tham mưu cho Ban chỉ đạo tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tỉnh An Giangnăm2022 các nội dung cần phải điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của hiện trường cũng như quá trình triển khai nhiệm vụ trong cuộc diễn tập; đảm bảo điều chỉnh hợp lý nhất những điểm còn hạn chế, thiếu xót; góp phần hoàn thiện kịch bản cũng như tổ chức thành công cuộc diễn tập chính thức vào sáng ngày 17/12/2022.

Tâm Yên - Phòng Quản lý Công nghiệp