Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Kêu gọi động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng và được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu từ năm 1993 (tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hằng năm) đã trở thành một biểu tượng tượng trưng cho tinh thần hợp tác và nỗ lực chung vì môi trường.

Phân loại rác và tái sử dụng là một trong những cách góp phần làm cho thế giới sạch hơn

Năm 2023, nhằm tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường; khuyến khích các hoạt động, phong trào cộng đồng vì môi trường, hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; hưởng ứng chủ đề do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã có Công văn số 1181/UBND-KTN ngày 12/09/2023 đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ điều kiện thực tế quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục phát động các phong trào cộng đồng như ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây, cải thiện, phục hồi môi trường tại các đô thị, khu dân cư và vùng lân cận, nhất là trên các hồ, sông, kênh, rạch… Quan tâm giải quyết những vấn đề môi trường tại địa phương, đơn vị như thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh theo đúng quy định, các vấn đề ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế người dân.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn. Tập trung tuyên truyền các hoạt động phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường. Lồng ghép nội dung về kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, phát triển bền vững trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ quan.

3. Đẩy mạnh, lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong các chương trình đào tạo; nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân, doanh nghiệp đối với công tác bảo vệ môi trường; xây dựng đạo đức môi trường, văn hóa, văn minh sinh thái trong ứng xử với tự nhiên; khắc phục và loại bỏ tư tưởng chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt mà bỏ qua trách nhiệm bảo vệ môi trường. Tăng cường trách nhiệm của các siêu thị, chuỗi cung ứng thực phẩm, hàng hoá và các chủ cơ sở kinh doanh, sản xuất, dịch vụ, cửa hàng tạp hoá trong quá trình thực hiện hoạt động mua sắm, giao đồ ăn, thực phẩm và đồ uống trên địa bàn. Đồng thời, tạo điều kiện để giảm thiểu và hạn chế việc sử dụng túi và bao bì nhựa cũng như các sản phẩm nhựa khó phân hủy sau một lần sử dụng như ống hút nhựa, hộp xốp và cốc nhựa. Mục tiêu là khuyến khích việc sử dụng các sản phẩm, hàng hoá được đóng gói và đựng trong các vật liệu thân thiện với môi trường, từ đó thúc đẩy việc thay thế những nguyên liệu gây ô nhiễm môi trường.

4. Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, Báo An Giang, các hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, xã tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự về các hoạt động bảo vệ môi trường để người dân hiểu và thực hiện tốt; đặc biệt là các nội dung có liên quan đến kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các hoạt động vì môi trường… Thực hiện các chương trình truyền thông theo hướng đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên tuyền, truyền thông phù hợp trên nền tảng công nghệ, phù hợp nhóm đối tượng.

5. Phát hiện, nhân rộng các gương điển hình, mô hình, sáng kiến, giải pháp, cách làm hay về bảo vệ môi trường. Khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường.

Thông tin, tài liệu truyền thông của Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ http://www.monre.gov.vn/; Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, địa chỉ https://monrenews.gov.vn/.

Thực hiện Công văn số 1181/UBND-KTN ngày 12/09/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Sở Công Thương đề nghị các cơ sở, doanh nghiệp, đơn vị ngành công thương tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023.

 

Tâm Yên - Phòng Quản lý Công nghiệp