Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Hỗ trợ kiểm toán năng lượng, xây dựng hệ thống quản lý năng lượng cho Doanh nghiệp trên dịa bàn tỉnh An Giang

Thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 của Bộ Công Thương năm 2013.

Vừa qua, vào ngày 17-18/10/2023, Công ty Cổ phần năng lượng môi trường ENERVI Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp An Giang (Trung tâm Khuyến công) triển khai nhiệm vụ “Nâng cao năng lực cho một số địa phương khu vực phía Nam triển khai sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả”.

Qua đó đã tổ chức Hội nghị tập huấn về xây dựng và triển khai chính sách Tiết kiệm năng lượng tại địa phương; Hỗ trợ kiểm toán năng lượng, xây dựng mô hình quản lý năng lượng cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Hưng Phúc Thịnh.

Tác giả: Quốc Phong – TTKC&TVPTCN