Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Hoạt Động Bình Chọn Sản Phẩm Công Nghiệp Nông Thôn Tiêu Biểu, Tôn Vinh Sản Phẩm Chất Lượng

Công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm do Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp An Giang, tham mưu lãnh đạo Sở Công Thương triển khai thực hiện. Hoạt động bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu được quy định cụ thể tại Quyết định 22/2016/QĐ-UBND ngày 5/5/2016 và Quyết định 46/2018/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang. Theo đó, hoạt động này được thực hiện từ cấp huyện đến cấp quốc gia (sản phẩm đạt tiêu chuẩn từ một sao * đến bốn sao ****). Hội đồng bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp  cấp tỉnh do UBND tỉnh quyết định thành lập. Với mục đích tìm kiếm và tôn vinh những sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất. Thông qua đó, lựa chọn các sản phẩm tiêu biểu của địa phương để tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực. Khuyến khích các cơ sở CNNT đầu tư phát triển sản xuất, đổi mới thiết bị công nghệ, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, nâng cao uy tín nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm CNNT và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Quyền lợi của các cơ sở, doanh nghiệp có chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu từ cấp huyện trở lên được phép in hoặc dán nhãn Logo của Chương trình bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu trên sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm được công nhận. Được tặng thưởng bằng tiền mặt từ nguồn kinh phí khuyến công và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có). Mức thưởng bằng tiền từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương cho cơ sở CNNT có sản phẩm được công nhận là sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp huyện, cấp tỉnh theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Được ưu tiên xét hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương để: Đào tạo nghề, truyền nghề; nâng cao năng lực quản lý; xây dựng chiến lược kinh doanh, marketing; xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất sản phẩm; tham gia các hội chợ, triển lãm, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm; xây dựng, đăng ký nhãn hiệu; xây dựng trang thông tin điện tử (website) của cơ sở và các nội dung ưu tiên, hỗ trợ khác để phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được quy định. Được cung cấp thông tin, tư vấn hướng dẫn tiếp cận các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước; tư vấn lập dự án đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu. Được đăng tải thông tin giới thiệu về sản phẩm trên các phương tiện thông tin ở địa phương.
Các sản phẩm được lựa chọn phải mang tính công nghiệp, áp dụng kỹ thuật công nghệ vào sản xuất; khả năng giải quyết được nhiều việc làm cho xã hội; sản xuất hàng loạt với số lượng lớn và có khả năng tham gia chuỗi liên kết giá trị sản phẩm. Sở Công Thương là nơi sắp xếp thời gian tổ chức Lễ công bố và tôn vinh sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh và được tổ chức 2 năm/lần. Đây cũng là dịp để tuyên dương, động viên, tạo động lực cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT trên địa bàn tỉnh duy trì phát triển sản xuất sản phẩm chất lượng cao, tận dụng được tiềm năng lợi thế của địa phương và phát huy lợi thế cạnh tranh để tạo ra các sản phẩm có chất lượng, mẫu mã đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
Trong những năm qua, hoạt động bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu của tỉnh đã mang lại những hiệu quả tích cực cho các cơ sở, nâng cao vị trí sản phẩm trong tỉnh, khu vực và cả nước. Cụ thể từ năm 2014 đến nay đã có 26 sản phẩm CNNT tiêu biểu đạt cấp tỉnh. Trong đó Sở Công Thương đã đề nghị và được công nhận 6 sản phẩm CNNT tiêu biểu đạt cấp khu vực, 2 sản phẩm CNNT tiêu biểu đạt cấp quốc gia của Công ty TNHH SX TM Tiến Anh, ấp Thị 2, TT. Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Lễ tôn vinh sản phẩm bánh kẹp Tiến Anh đạt Chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia  do Bộ Công Thương tổ chức tại Hà Nội.

Nối tiếp những thành công đó, năm 2020 Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp- Sở Công Thương tham mưu thực hiện công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên công tác bình chọn sản phẩm diễn ra chậm hơn so với Kế hoạch. Dù vậy, với sự chuẩn bị về công tác tuyên truyền và chủ động hỗ trợ cơ sở thực hiện hồ sơ bình chọn, đến nay đã tổng hợp đăng ký của 16 sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh. Hiện nay, Trung tâm đang hỗ trợ các cơ sở hoàn thiện hồ sơ, dự kiến tổ chức họp Hội đồng bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh trong tháng 7/2020.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp An Giang luôn quan tâm đến quyền lợi của các cơ sở CNNT có sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu. Được ưu tiên xét hỗ trợ chính sách khuyến công, xây dựng website, tham gia các cuộc Hội chợ, triển lãm xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, tư vấn hỗ trợ liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh,… để các cơ sở phát triển sản phẩm, phát triển thị trường, nâng cao hiệu quả kinh tế cho cơ sở công nghiệp nông thôn./.

Nguồn : Ngọc Diệu - Trung tâm Khuyến công và TVPTCN