Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Thực hiện chính sách khuyến công, hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường

Sau giai đoạn đại dịch COVID-19, tình hình kinh tế - xã hội đã có nhiều khởi sắc so cùng kỳ năm trước, tạo nên động lực mới thúc đẩy tăng trưởng và phát triển. Nhiều chủ trương, chính sách quan trọng được ban hành và triển khai hiệu quả, tác động tích cực đến sự phát triển chung của toàn tỉnh. Cùng với đó, chỉ số phát triển công nghiệp tháng 10/2022 tăng 3,76% so tháng trước và tăng 14,13% so cùng kỳ.

Nghiệm thu “Ứng dụng máy móc, thiết bị vào quy trình sản xuất sản phẩm sa tế”

Cùng với triển khai thực hiện kế hoạch của ngành công thương từ đầu năm đến nay, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp An Giang chủ động các giải pháp hỗ trợ từ chính sách khuyến công. Trong đó, quan tâm hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn, cơ sở có sản phẩm tham gia xét chọn theo tiêu chí OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) của tỉnh, đẩy mạnh phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường.

Về thực hiện chính sách khuyến công

 Hỗ trợ các cơ sở ứng dụng máy móc thiết bị vào quy trình sản xuất, từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương.

Đợt 1/2022, đã trình UBND tỉnh An Giang quyết định hỗ trợ 7 đề án khuyến công địa phương năm 2022, với tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ trên 1,6 tỷ đồng (UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 2460/QĐ-UBND, ngày 4/10/2022). Triển khai ký hợp đồng thực hiện đề án khuyến công địa phương năm 2022 với 7 cơ sở công nghiệp nông thôn được duyệt. Đến nay, một số cơ sở đã đầu tư và đưa máy móc, thiết bị vào sản xuất.

Đợt 2/2022, trung tâm đã tiếp nhận 7 hồ sơ đề án ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong quy trình sản xuất. Đơn vị đã tiến hành kiểm tra thực tế và thẩm định với tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ trên 1,8 tỷ đồng.

Đối với nguồn kinh phí khuyến công quốc gia, đơn vị thực hiện đăng ký bổ sung năm 2022, 1 đề án nhóm ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong quy trình sản xuất gạo cho 4 doanh nghiệp (DN) đã được Bộ Công Thương phê duyệt với số tiền đề nghị hỗ trợ 1,1 tỷ đồng.

Bên cạnh, tham gia trưng bày, giới thiệu những thành tựu và hoạt động của ngành công thương. Đồng thời quảng bá hình ảnh, sản phẩm công nghiệp nông thôn, sản phẩm OCOP của tỉnh tại 3 cuộc hội chợ triển lãm tại các tỉnh Ninh Thuận, Trà Vinh, Tây Ninh. Qua đó, đã trưng bày, quảng bá 88 lượt sản phẩm của 60 lượt cơ sở/ DN tham gia. Đồng thời, thường xuyên thông tin, giới thiệu hỗ trợ các cơ sở, DN trên địa bàn tỉnh về các cuộc hội chợ trên cả nước để tham gia, quảng bá sản phẩm.

Thực hiện bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022. Kết quả, hội đồng đã chấm chọn 11 sản phẩm đạt tiêu chí sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục cho 20 sản phẩm đăng ký bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2022; kết quả có 7 sản phẩm đạt chứng nhận cấp khu vực.

Thông qua việc hỗ trợ từ chính sách khuyến công, các cơ sở sản xuất - kinh doanh ngày càng ổn định, hiệu quả. Sản phẩm mới đạt uy tín chất lượng, mở rộng thị trường, đa dạng các kênh phân phối, kích thích thị hiếu người tiêu dùng thông qua ứng dụng công nghệ số.

Trong mục tiêu kế hoạch năm 2022, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp An Giang phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch hỗ trợ kinh phí khuyến công cho các cơ sở/DN; đẩy mạnh tuyên truyền về hiệu quả của chính sách khuyến công.

Thời gian tới, đơn vị phấn đấu thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, đề án khuyến công. Đẩy mạnh hỗ trợ đề án theo chuỗi ngành hàng, hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn chế biến sản phẩm từ khâu đầu đến phát triển sản phẩm. Tăng cường kết nối thông qua các hoạt động khuyến công để hỗ trợ phát triển sản phẩm và liên kết tiêu thụ. Phát huy thế mạnh của từng địa phương, cũng như khai thác hiệu quả lợi thế của vùng. Hỗ trợ sản phẩm tiềm năng phát triển, mở rộng thị trường tiêu thụ, đa dạng hệ thống phân phối, tạo động lực để cơ sở/DN ổn định sản xuất, phát triển bền vững.

Nguồn: NGỌC DIỆU (Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp) link: https://baoangiang.com.vn/thuc-hien-chinh-sach-khuyen-cong-ho-tro-co-so-cong-nghiep-nong-thon-phat-trien-san-pham-mo-rong-th-a349587.html