Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Tình hình Hoạt động khuyến công và tư vấn 6 tháng đầu năm 2023

Thực hiện Kế hoạch của Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp xây dựng kế hoạch của đơn vị và đã triển khai thực hiện hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 với những nội dung chính như sau:

Tham mưu lãnh đạo Sở, trình UBND tỉnh báo cáo chuyên đề tổng kết 10 năm thi hành Nghị định 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến công gửi Bộ Công Thương; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tình hình phát triển làng nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2022 gửi Bộ Công Thương; Báo cáo phục vụ giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển thị trường khoa học và công nghệ” gửi Sở Khoa học và Công nghệ.

Phối hợp các Ngành góp ý về Đề án quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực Công thương đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 gửi Bộ Công Thương tổng hợp; Tờ trình, Nghị quyết ban hành quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; góp ý về kiện toàn Hội đồng và Quy chế của Tân Châu, Thoại Sơn; góp ý hoàn thiện hồ sơ sản phẩm tham gia phân hạng sản phẩm OCOP của thành phố Long Xuyên, huyện Tri Tôn và Thoại Sơn. Khảo sát, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm thực hiện quản lý, hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn và Chương trình OCOP tại tỉnh Đồng Tháp, Sóc Trăng, Vĩnh Long và tỉnh Trà Vinh.

Về hoạt động Khuyến công xây dựng Kế hoạch thực hiện hoạt động cung cấp thông tin, thông tin tuyên truyền năm 2023. Phối hợp với Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Châu Thành, Châu Phú và Phòng Kinh tế Tân Châu, Tịnh Biên khảo sát, tư vấn cho 08 cơ sở CNNT có nhu cầu hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công tỉnh năm 2023.

Về đề án khuyến công địa phương năm 2023 đã Tiếp nhận 04 hồ sơ đề án: “Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến sản xuất viên tinh nghệ, viên trái nhàu sấy”; “Ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào quy trình sản xuất cà phê”; “Ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào quy trình sản xuất rượu”; “Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất nông sản sấy”. Tổ chức đoàn kiểm tra thực tế 04 đề án khuyến công địa phương nêu trên và thực hiện thẩm định hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị trình Hội đồng xét duyệt.

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra các đề án khuyến công địa phương năm 2021 của thành phố Long Xuyên: 2 cơ sở, thị xã Tân Châu: 1 cơ sở và các huyện Châu Thành: 2 cơ sở, Chợ Mới: 3 cơ sở, Châu Phú: 3 cơ sở, Phú Tân: 3 cơ sở, Tịnh Biên: 1 cơ sở. Qua kiểm tra thực tế tình hình thực hiện các đề án khuyến công 15 đề án trên địa bàn 07 huyện, thị xã, Tp): các máy móc, thiết bị đã hỗ trợ tại cơ sở CNNT đều đang hoạt động ổn định mang lại hiệu quả sản xuất và hiệu quả kinh tế cho cơ sở, hoạt động kinh doanh phát triển thuận lợi, sản phẩm đáp ứng yêu cầu người tiêu dùng.

Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của 05 cơ sở CNNT (7 sản phẩm) đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp quốc gia năm 2023; hoàn chỉnh thủ tục gửi Cục Công Thương địa phương. Thông tin đăng ký Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số, 10 cơ sở CNNT trên địa bàn tham gia đề án KCQG “Hỗ trợ ứng dụng giải pháp truy xuất nguồn gốc cho các cơ sở công nghiệp nông thôn” và “Hỗ trợ xây dựng bộ nhận diện thương hiệu trực tuyến cho các cơ sở CNNT trên toàn quốc”.

Thông tin đến Phòng KT/KT-HT các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về các kỳ Hội chợ Triển lãm tổ chức tại Tp Hà Nội, các tỉnh Phú Thọ, Hà Nam, An Giang, Tiền Giang, Quảng Bình, Sóc Trăng và Đắk Nông.

Về hoạt động tư vấn Cung cấp thông tin (phiếu khảo sát) gửi Bộ Công Thương về việc khảo sát năng lực của Đơn vị Kiểm toán năng lượng để tham gia thực hiện dự án tiết kiệm năng lượng thuộc chương trình DEPP3. Cung cấp báo giá thực hiện Kiểm toán năng lượng cho các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Thông tin về việc tham dự khóa đào tạo “Người Quản lý Năng lượng năm 2023” do Vụ tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững- Bộ Công Thương tổ chức.

Nhìn chung hoạt động khuyến công và tư vấn trong 6 tháng đầu năm triển khai chậm. Các cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất kinh doanh chưa thuận lợi, nên chưa có nhu cầu ứng dụng đầu tư ứng dụng máy móc thiết vào quy trình sản xuất; Kế hoạch 6 tháng cuối năm Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp sẽ đẩy mạnh các mặt hoạt động, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác trong năm 2023./.

Bá Phi - Trung tâm Khuyến công và TVPTCN