Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
UBND thành phố Long Xuyên tổ chức Hội nghị tập huấn các quy định liên quan về chính sách khuyến công năm 2023

Ngày 18 tháng 7 năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên giao Phòng Kinh tế thành phố tổ chức tập huấn các văn bản Quy phạm phát luật về thực hiện chính sách khuyến công cho các Ngành liên quan, các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn xã Mỹ Hòa Hưng và xã Mỹ Khánh.

Thông qua đó, tạo điều kiện nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và hỗ trợ các cơ sở tại 02 xã tiêu chuẩn nông thôn mới tiếp cận các văn bản, quy định về khuyến công.

Hội nghị được tổ chức với sự tham gia báo cáo của đại diện Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp và Phòng Quản lý công nghiệp thuộc Sở Công Thương cùng với sự tham dự của Đại diện các Phòng Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường thành phố; Đại diện Hội Liên Hiệp Phụ nữ Long Xuyên; Đại diện Thành Đoàn Long Xuyên; Đại diện Lãnh đạo và cán bộ phụ trách khuyến công 02 xã Mỹ Hòa Hưng, Mỹ Khánh; Các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn 02 xã.

Trong hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên trình bày về các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách khuyến công, các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực công nghiệp. Qua hội nghị, dự kiến trong năm 2023 thành phố Long Xuyên sẽ có 02 cơ sở CNNT thực hiện đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong quy trình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố, tư vấn các cơ sở có nhu cầu hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công của tỉnh thực hiện hoàn chỉnh, hồ sơ thủ tục đúng quy định./.

Nguyễn Bá Phi - Trung tâm Khuyến công & TVPTCN