Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Tập huấn các Quy định về an toàn điện năm 2023

Vừa qua, Sở Công Thương An Giang đã phối hợp cùng Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Long Xuyên, Tịnh Biên, Châu Phú, Phú Tân, Tri Tôn và An Phú tổ chức 06 lớp tập huấn triển khai các quy định về an toàn điện.

\

Quang cảnh tập huấn tại Tp. Long Xuyên và huyện Châu Phú

Đến dự tập huấn có hơn 710 đại biểu là: Cán bộ phụ trách lĩnh vực điện của Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng; cán bộ an toàn của Điện lực và Xí nghiệp điện nước địa phương; lãnh đạo và cán bộ phụ trách lĩnh vực điện của các xã, phường, thị trấn; Ban Tự quản khóm, ấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu tham dự tập huấn tại huyện Phú Tân, An Phú

Theo đó, các đại biểu được tập huấn các quy định về: Luật Điện lực; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 14/2014/NĐ-CP; Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện; Thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 09/9/2022 của Bộ Công Thương Quy định về điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện và các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực. Ngoài ra, các đại biểu còn được tuyên truyền về sự nguy hiểm của các sự cố, tai nạn điện đã xảy ra trong thời gian qua và nghe hướng dẫn các biện pháp sử dụng điện an toàn.

Phổ biến văn bản an toàn điện và tuyên truyền các sự cố, tai nạn điện

Qua đợt tập huấn này, nhằm trang bị và bổ sung kiến thức pháp luật về an toàn trong lĩnh vực điện lực cho cán bộ chuyên môn cấp cơ sở để phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý tại địa phương; giúp các tổ chức, cá nhân quản lý và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh thấy được tầm quan trọng của việc sử dụng điện an toàn, cũng như khi xây dựng nhà ở, công trình phải bảo đảm các quy định về hành lang an toàn lưới điện. Từ đó, góp phần phòng ngừa các sự cố, tai nạn do điện gây ra trong thời gian tới./.

Trần Văn Tươi – Phòng Quản lý Năng lượng