Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Tập Huấn Kiến Thức Thực Hiện Các Tiêu Chí, Chỉ Tiêu Nông Thôn Mới Của Ngành Công Thương

Vừa qua, Sở Công Thương An Giang đã phối hợp cùng Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã: Tân Châu, Thoại Sơn, Chợ Mới, Châu Thành tổ chức tập huấn, hướng dẫn kiến thức và phương pháp thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới do ngành Công Thương phụ trách.

Các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới ngành Công Thương gồm: Tiêu chí điện và tiêu chí về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (thuộc các Bộ tiêu chí: Ấp nông thôn mới, xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao); chỉ tiêu về tỷ lệ sản phẩm chủ lực được bán qua kênh thương mại điện tử (thực hiện Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao); chỉ tiêu về cụm công nghiệp được đầu tư kết cấu hạ tầng (thực hiện Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới và huyện nông thôn mới nâng cao).

Có tổng số hơn 550 người tham dự tập huấn là những cán bộ thuộc các phòng chuyên môn giúp việc cho Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan; Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực Công Thương, cán bộ chuyên môn phụ trách lĩnh vực Công Thương, cán bộ phụ trách nông thôn mới thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã; Trưởng/Phó Ban Tự quản cấp ấp; tổ chức và cá nhân quản các chợ ở các địa phương.

Đợt tập huấn này nhằm giúp cho các đại biểu tham dự nắm rõ hơn về các nội dung thực hiện từng tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới của ngành Công Thương và được hướng dẫn phương pháp xây dựng hồ sơ minh chứng cho kết quả thực hiện. Qua đó, sẽ tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới./.

Thành Danh - Phòng QLNL