Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Hội nghị tập huấn “Ứng dụng thông tin điện tử để quản lý và thực hiện các báo cáo về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”

Nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025 và Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo.

Để góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển bền vững của đất nước, các hoạt động thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cần được chú trọng triển khai trong đó có nội dung về báo cáo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Sáng ngày 09/11/2023 tại Hội trường Khách sạn Helen Ngọc Giang Sở Công Thương An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn “Ứng dụng thông tin điện tử để quản lý và thực hiện các báo cáo về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”.

Đến tham dự Hội nghị tập huấn có 75 đại biểu là đại diện các Sở, Ban, ngành tỉnh; các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có mức tiêu thụ điện hằng năm từ 100.000 kWh trở lên; các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các cơ sở thuộc đối tượng báo cáo định mức tiêu hao năng lượng hoạt động trong ngành thép, thủy sản, giấy, nhựa trên địa bàn tỉnh An Giang.

Trong thời gian diễn ra Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe các báo cáo viên chia sẽ kinh nghiệm về cách sử dụng, quản lý trang thông tin điện tử (http://dataenergy.vn/) để báo cáo tình hình sử dụng năng lượng của các đơn vị theo quy định tại Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 của Bộ Công Thương. Đồng thời, Sở Công Thương cũng thông tin quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013. Trong đó, có nội dung xử phạt hành vi "Không thực hiện chế độ báo cáo sử dụng năng lượng theo quy định" từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Qua Hội nghị tập huấn này, các nhân viên, người lao động thuộc các doanh nghiệp và công chức, viên chức phụ trách năng lượng tại các đơn vị sẽ nắm rõ hơn về cách sử dụng các biểu mẫu báo cáo và nhập thông tin báo cáo trên trang thông tin điện tử (http://dataenergy.vn/) theo đúng quy định./.

Trần Văn Tươi – Phòng Quản lý Năng lượng