Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Sở Công Thương tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2024

Sáng ngày 08/03/2024, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương.Tham gia Hội nghị có đầy đủ công chức, viên chức, người lao động Sở Công Thương.

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Giám đốc Sở Công Thương báo cáo kiểm điểm việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của sở; đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ ngành công thương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác trọng tâm năm 2024.Công đoàn báo cáo hoạt động công đoàn năm 2023 phương hướng hoạt động năm 2024. Kế toán thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ; công khai tài chính của cơ quan năm 2023; công khai tài chính của Công đoàn cơ sở năm 2023. Ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch năm 2024.

 

Trên cơ sở các nội dung báo cáo, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan đã tích cực tham gia thảo luận, đánh giá nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời đề xuất, kiến nghị bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan năm 2024.

 

Tại hội nghị Văn phòng (Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Sở) thông qua Kế hoạch phát động phong trào thi đua cụm, khối ngành Công Thương năm 2024 và thông qua Quyết định khen thưởng danh hiệu xuất sắc năm 2023.

 

Giám đốc Nguyễn Minh Hùng trao danh hiệu thi đua xuất sắc năm 2023

 

Hội nghị đã triển khai thực hiện bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 -2025. Công đoàn ký kết giao ước thi đua năm 2024 và thông qua nghị quyết công đoàn năm 2024.

 

Ban Thanh tra nhân dân NK 2024-2025 ra mắt tại Hội nghị

 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Giám đốc Sở Công Thương đề nghị toàn thể công chức, viên chức và người lao động trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2024./.

Nguồn Văn phòng