Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Sở Công Thương An Giang triển khai kế hoạch năm 2024

Chiều 30/1, Giám đốc Sở Công Thương An Giang Nguyễn Minh Hùng chủ trì Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024.

Quang cảnh hội nghị

Sở Công Thương An Giang khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Theo đó, năm 2024, Sở Công Thương An Giang sẽ chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện các phương án phát triển ngành trong quy hoạch tỉnh, thực hiện tái cơ cấu đến năm 2030, nhằm góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,42% so cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 101.740 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 1.185 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu 215 triệu USD. Tiếp tục mời gọi đầu tư các cụm công nghiệp, phục vụ phát triển ngành công nghiệp chế biến, nâng cao chuỗi giá trị cho các sản phẩm; tăng cường mời gọi nhà đầu tư xây dựng mới các công trình phát triển hạ tầng thương mại; đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu và hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển dịch vụ logistics...

Năm 2023, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp  ở An Giang tăng 9,05% so cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2023 đạt 85.196 tỷ đồng, tăng 17% so cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu đạt 1.381,2 triệu USD, tăng 2,08% so cùng kỳ, vượt 0,4% so kế hoạch.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Hội nghị

Dịp này, Sở Công Thương An Giang đã khen thưởng 3 tập thể, 4 cá nhân "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2023.

Tác giả: Hạnh Châu - nguồn: https://baoangiang.com.vn/