Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Phiếu Khảo Sát Đánh Giá Năng Lực Cạnh Tranh Logistics Cấp Tỉnh LCI

Dự án Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh logistics (LCI - Logistics Competitiveness Index - LCI) Việt Nam được sự chỉ đạo thực hiện từ Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam với sự tham gia chính của các đơn vị nghiên cứu là Viện Nghiên cứu và phát triển logistics Việt Nam (VLI), công ty tư vấn Nhật Bản Dream Incubator (DI) cùng với sự hỗ trợ từ Cục XNK (Bộ CT), Ban IV (Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân, thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính) và các đơn vị cũng như các chuyên gia có kinh nghiệm trong nước và quốc tế.

Nhằm thu thập thông tin đầu vào cho việc xác định chỉ số LCI cấp tỉnh, góp phần hỗ trợ cho các Doanh nghiệp trong và ngoài nước có căn cứ tin cậy để ra quyết định xây dựng chiến lược, đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh. Sở Công Thương trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp cho thuê kho bãi và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics khác trên địa bàn tỉnh An Giang tham gia trả lời phiếu khảo sát bên dưới.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Phiếu của LSP (Dành cho các DN cung ứng dịch vụ logistics):

https://plci.limesurvey.net/324929?lang=vi

Phiếu của CO (Dành cho doanh nghiệp chủ hàng):

https://plci.limesurvey.net/998321?lang=vi

Phòng Quản lý Thương mại