Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang lần thứ XIII (2022-2023)

Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang đã chính thức phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang lần thứ XIII (2022-2023).

Hội thi nhằm mục đích thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo; áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà.

Dưới đây là Thể lệ Hội thi với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Đối tượng dự thi:

- Tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh An Giang, kể cả tổ chức, cá nhân người nước ngoài đang đầu tư, nghiên cứu, làm việc và sinh sống tại tỉnh An Giang, không phân biệt lứa tuổi, thành phần dân tộc, nghề nghiệp, là người tạo ra giải pháp kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh (tác giả giải pháp, chủ nhiệm đề tài) đều có quyền dự thi với tư cách cá nhân.

- Tổ chức đã được cấp phép hoạt động theo pháp luật Việt Nam, đã đầu tư nhân lực, kinh phí, trang thiết bị để tạo ra giải pháp kỹ thuật, đề tài khoa học áp dụng có hiệu quả tại An Giang. Người trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp, đề tài được tổ chức cử đứng tên dự sẽ là tác giả giải pháp, đề tài dự thi.

- Mỗi cá nhân, tổ chức có thể tham gia dự thi nhiều giải pháp, đề tài.

2. Lĩnh vực dự thi:

Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật, các đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng đều có quyền tham gia Hội thi. Các giải pháp dự thi đăng ký theo 07 lĩnh vực sau đây:

2.1. Công nghệ Thông tin, điện tử, viễn thông:

2.2. Lĩnh vực cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải:

2.3. Lĩnh vực vật liệu, hóa chất, năng lượng:

2.4. Lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp - tài nguyên và môi trường:

2.5. Lĩnh vực y dược:

2.6. Lĩnh vực giáo dục-đào tạo:

2.7. Cải cách hành chính và các lĩnh vực khác

3. Tiêu chuẩn đánh giá:

- Tính mới;

- Khả năng áp dụng rộng rãi (sử dụng) trong điều kiện kinh tế - kỹ thuật ở An Giang;

- Hiệu quả kinh tế - xã hội – môi trường.

4. Hồ sơ dự thi:

Chi tiết xin liên hệ Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh An Giang để được hướng dẫn cụ thể.

54 Tôn Đức Thắng, P. Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Điện thoại: (02963).859.007               Fax: (02963).957.796

Email: lhhangiang@yahoo.com.vn

5. Thời gian:

- Thời gian nhận hồ sơ dự thi bắt đầu từ ngày công bố Thể lệ (04/2022) đến hết ngày 30/6/2023.

- Thời gian chấm thi và kết thúc trước ngày 25/8/2023.

- Thời gian đề xuất các giải pháp tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ XV vào tháng 8/2023.

- Tổng kết phát thưởng: Báo cáo, phát giải và phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ XII (2022-2023) trong tháng 11/2023.

6. Giải thưởng:

- 1 hoặc 2 giải nhất, mỗi giải                        30.000.000 đồng;

- 03 giải nhì, mỗi giải                                    24.000.000 đồng;

- 05 giải ba, mỗi giải                                     18.000.000 đồng;

- 10 đến 15 giải khuyến khích, mỗi giải        6.000.000 đồng;

Giải nhất và nhì được tặng bằng khen của UBND tinh.

Ban Tổ chức Hội thi rất mong được sự tham gia rộng rãi của tổ chức, cá nhân sống và làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang./.

Chi tiết Thể lệ hội thi kèm theo.

Tác giả: Đào Việt Sỹ - Phòng QLCN