Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Niu Di-Lân dự kiến nới lỏng biện pháp giám sát kiểm dịch thực vật đối với một số trái cây Việt Nam

Sở Công Thương chuyển tiếp thông tin từ Cục Xuất khẩu Bộ Công Thương về việc Niu Di-Lân dự kiến nới lỏng biện pháp giám sát kiểm dịch thực vật đối với một số trái cây Viêt Nam, cụ thể:

Ngày 10/10/2023, Văn phòng SPS Việt Nam đã có Công văn số 222/SPS-BNNVN thông báo dự thảo các biện pháp kiểm dịch thực vật đối với một số loại quả tươi từ Việt Nam nhập khẩu vào Niu Di-lân. Công văn nêu rõ, Văn phòng SPS Việt Nam nhận được thông báo của Niu Di-lân về dự thảo các biện pháp kiểm dịch thực vật đối với một số loại quả tươi của Việt Nam.

Theo đó, Thông báo số G/SPS/N/NZL/742, ngày 19/9/2023 cho biết, Bộ các ngành công nghiệp cơ bản Niu Di-lân (MPI) đang xem xé t các yêu cầu kiểm dịch thực vật trước khi xuất khẩu đối với tiêu chuẩn sức khỏe về chôm chôm tươi nhập khẩu từ Việt Nam. Những thay đổi được đề xuất sẽ loại bỏ yêu cầu của Tổ chức bảo vệ thực vật quốc gia (NPPO) phải kiểm tra từng lô của người trồng và có thể xác định tính đồng nhất của lô theo ISPM 31.

Thông báo số G/SPS/N/NZL/738, ngày 14/9/2023 có nội dung: Những thay đổi về dịch hại cần áp dụng các biện pháp kiểm dịch thực vật trên cây có múi (Citrus limon); những thay đổi để điều chỉnh các yêu cầu về mẫu kiểm dịch thực vật phù hợp với ISPM 31. Các khu vực hoặc quốc gia cụ thể: gồm Úc; Bra-xin; Trung Quốc; Ai Cập; Fiji; Mê-hi-cô; Pê-ru; Sa-moa; Hoa Kỳ; Việt Nam.

Thông báo số G/SPS/N/NZL/736, ngày 13/9/2023 với nội dung: Những thay đổi về dịch hại cần áp dụng các biện pháp kiểm dịch thực vật trên cây có múi tươi (Citrus aurantiifolia); những thay đổi để điều chỉnh các yêu cầu về mẫu kiểm dịch thực vật phù hợp với ISPM 31. Các khu vực hoặc quốc gia cụ thể: Úc; Ai Cập; Pê-ru; Quần đảo Solomon; Hoa Kỳ; Vanuatu; Việt Nam và Niu Caledonia.

Thông báo số G/SPS/N/NZL/734, ngày 13/9/2023 với nội dung: Những thay đổi về dịch hại cần áp dụng các biện pháp kiểm dịch thực vật trên quả bưởi tươi (Citrus maxima); thay đổi để phù hợp với kiểm dịch thực vật yêu cầu mẫu kiểm tra với ISPM 31. Các khu vực hoặc quốc gia cụ thể: Trung Quốc; Ai Cập; Samoa; Hòa Kỳ; Vanuatu; Việt Nam. Thông báo số G/SPS/N/NZL/733, ngày 13/9/2023 với nội dung: Những thay đổi về dịch hại cần áp dụng các biện pháp kiểm dịch thực vật trên cây có múi tươi (Citrus latifolia); những thay đổi để điều chỉnh các yêu cầu về mẫu kiểm dịch thực vật phù hợp với ISPM 31. Các khu vực hoặc quốc gia cụ thể: Ausatralia; Bra- xin; Fiji; Mê-hi-cô; Pê-ru; Samoa; Vanuatu; Việt Nam; Quần đảo Cook và Niu Caledonia.

Theo đó Niu Di-lân thông báo dự kiến nới lỏng biện pháp lấy mẫu giám sát và loại bỏ đối tượng kiểm dịch thực vật (rệp sáp) đối với một số sản phẩm có múi như: Bưởi, chanh ta, chanh vàng…, chôm chôm của một số quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Do đó, Văn phòng SPS Việt Nam đề nghị Cục Bảo vệ thực vật nghiên cứu và thông báo cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan xuất khẩu những loại quả tươi nói trên sang thị trường Niu Di-lân để có góp ý cho dự thảo và đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

https://moit.gov.vn