Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Kêu gọi tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang lần thứ XIII (2022-2023)

Thực hiện Quyết định số 56/QĐ-BTCHT ngày 08/04/2022 của Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang lần thứ XIII (2022-2023) về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh An Giang lần thứ XIII (2022-2023).

Ảnh minh họa

Nhằm hưởng ứng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang lần thứ XIII (2022-2023), Sở Công Thương kêu gọi các cơ sở, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân ngành công thương có đề tài nghiên cứu khoa học, giải pháp kỹ thuật, sáng kiến kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh tham gia Hội thi 2022-2023.

Tác giả có đề tài dự thi sẽ được hướng dẫn lập hồ sơ dự thi theo Thể lệ Hội thi 2022-2023 quy định.

Thời gian nhận Hồ sơ dự thi: Hết ngày 30/6/2023.

Địa điểm nhận Hồ sơ dự thi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang, số 54 Tôn Đức Thắng, Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang.

Thông tin liên lạc Ban Tổ chức Hội thi 2022-2023: Điện thoại: 0296.395.77.96. E-mail: lienhiepchkhvkt@angiang.gov.vn.

Thông tin chi tiết về Hội thi xin vui lòng xem tại Quyết định số 56/QĐ-BTCHT và Phụ lục đính kèm.

Tâm Yên - Phòng Quản lý Công nghiệp