Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Danh sách hội chợ năm 2023 tại Liên Bang Nga

Sở Công Thương An Giang xin chuyển tiếp thông tin của Thương vụ Việt Nam tại Liên Bang Nga

Giới thiệu đến Quý doanh nghiệp tỉnh An Giang quan tâm đến thị trường Liên Bang Nga danh sách một số hội chợ, triển lãm tại Nga trong năm 2023 để đăng ký tham dự.

Thông tin chi tiết có thể liên hệ trực tiếp với ban tổ chức sự kiện hoặc Thương vụ Việt Nam tại Liên bang Nga (ru@moit.gov.vn)

Doanh nghiệp vui lòng xem danh sách tại file đính kèm./.

Mỹ Huê_ nguồn Thương vụ Việt Nam tại Liên Bang Nga