Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Mẫu đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh

Ngày 05 tháng 7 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành Quyết định số 60/QĐ-CT về việc ban hành mẫu đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh, các mẫu đơn cụ thể như sau:

  1. Mẫu M01 đơn khiếu nại vụ việc hạn chế cạnh tranh
  2. Mẫu M02 đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh không lành mạnh;
  3. Mẫu M03 đơn khiếu nại vụ việc vi phạm quy định về tập trung kinh tế.

Tổ chức, cá nhân vui lòng liên hệ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, số 25, phố Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.222.05002; fax: 02422205003 để được hướng dẫn./.

Xem chi tiết Quyết định 60/QĐ-CT tại đây:

Mỹ Huê