Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Doanh nghiệp Áo tại nước ngoài tìm đối tác Việt Nam nhập khẩu sản phẩm thịt đông lạnh và thịt chế biến

Sở Công Thương xin chuyển tiếp thông tin của Thương vụ Việt Nam tại Áo (Kiêm nhiệm Slovenia)

Giới thiệu một công ty chế biến thịt lớn của Áo đang có nhu cầu tìm đối tác tại Việt Nam để nhập khẩu các sản phẩm thịt đông lạnh và thịt chế biến (tham khảo sản phẩm trong file đính kèm). Công ty đã từng hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam để xuất khẩu số lượng lớn các mặt hàng này trước năm 2019 nhưng do dịch bệnh Covid nên hoạt động kinh doanh bị gián đoạn. Công ty nào có nhu cầu và khả năng hợp tác xin gửi sớm hồ sơ giới thiệu công ty bằng tiếng Anh cho Thương vụ Việt Nam tại Áo để hỗ trợ theo địa chỉ email của Thương vụ Áo là at@moit.gov.vn./.

Theo http://vietnamexport.com- Thương vụ Việt Nam tại Áo (Kiêm nhiệm Slovenia)