Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Mời cộng tác, tham gia viết tin, bài cho Cổng thông tin điện tử Hỗ trợ doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư

Để Cổng thông tin điện tử hoạt động hiệu quả, tin bài phong phú với nhiều chủ đề, luôn luôn đổi mới và cập nhật, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời quý Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh An Giang, các tổ chức, cá nhân tham gia viết và cung cấp tin, bài, ảnh, tư liệu cho Cổng thông tin điện tử.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang đang vận hành Cổng thông tin điện tử “Hỗ trợ doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang” tại địa chỉ dautuangiang.vn từ ngày 18/5/2022 (sau đây gọi là Cổng thông tin điện tử). Cổng thông tin điện tư có chức năng cung cấp thông tin của các cơ quan, ban ngành về pháp luật, cơ chế, chính sách, thủ tục đầu tư, môi trường, cơ hội đầu tư, các thông tin cơ bản và chi tiết về các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh để hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư truy cập tìm hiểu; thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ; văn bản chỉ đạo, điều hành; các tin tức sự kiện nổi bật trong nước và quốc tế cũng như các văn bản pháp luật hiện hành hoặc mới ban hành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư rất hoan nghênh và sẵn sàng đón nhận những ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị cũng như thông tin phản hồi liên quan đến hoạt động của Cổng thông tin điện tử nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Cổng thông tin điện tử.

Để đảm bảo nội dung thông tin phù hợp với định hướng xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và các nội dung khác, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị cộng tác viên gửi tin, bài viết, hình ảnh liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương của mình trong công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, giới thiệu về tiềm năng và thế mạnh của từng ngành, từng địa phương, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư của ngành, địa phương mình để Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải, cung cấp thông tin để các nhà đầu tư tìm hiểu, tra cứu.

Thông tin chi tiết theo file đính kèm.

Nguồn: Văn phòng Sở