Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Cảnh báo dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không có giấy chứng nhận liên quan đến Công ty Cổ phần Thương mại Trí tuệ tự nhiên

Cảnh báo dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không có giấy chứng nhận liên quan đến Công ty Cổ phần Thương mại Trí tuệ tự nhiên⁄Trung tâm Khoa học trí tuệ tự nhiên.

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương mại Trí tuệ tự nhiên/Trung tâm Khoa học trí tuệ tự nhiên.

 Theo các tài liệu thu thập được, có dấu hiệu cho thấy đơn vị này phát triển hệ thống kinh doanh theo mô hình đa cấp.

Dấu hiệu kinh doanh đa cấp không phép