Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Bộ Công Thương Triển Khai Chương Trình Xét Chọn “Doanh Nghiệp Xuất Khẩu Uy Tín” Năm 2022

Ngày 19 tháng 5 năm 2023, Bộ Công Thương đã triển khai chương trình xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2022 với mục tiêu ghi nhận đóng góp tích cực của các doanh nghiệp trong tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời góp phần giới thiệu, quảng bá các doanh nghiệp xuất khẩu có uy tín của Việt Nam với đối tác nước ngoài.

Tiêu chí xét chọn về kim ngạch xuất khẩu tối thiểu đối với từng nhóm hàng, tính từ 01/01/2022 đến 31/12/2022, tại phụ lục đính kèm công văn số 3028/BCT-XNK ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Bộ Công Thương.

Thông tin chi tiết công văn số 3028/BCT-XNK ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Bộ Công Thương về xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2022 và Mẫu đăng ký xét chọn. Quý doanh nghiệp xem tại đây:

Mỹ Huê