Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Danh sách hội chợ năm 2023 tại Bắc Âu

Sở Công Thương An Giang xin chuyển tiếp thông tin của Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển kiêm nhiệm các nước Bắc Âu

Giới thiệu đến Quý doanh nghiệp tỉnh An Giang quan tâm thị trường Bắc Âu  danh sách một số hội chợ tại khu vực Bắc Âu năm 2023 để đăng ký tham dự.

Doanh nghiệp vui lòng xem danh sách tại file đính kèm./.

Mỹ Huê_ nguồn Thương vụ Việt Nam tại Bắc Âu kiêm nhiệm Thụy Điển