Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Doanh nghiệp Israel cần nhập khẩu giày thể thao và cà phê

Sở Công thương xin chuyển tiếp thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Israel giới thiệu doanh nghiệp cần nhập khẩu giầy vải và giày thể thao, nhập khẩu cà phê đến Qúy Doanh nghiệp trong tỉnh quan tâm, xin liên hệ trực tiếp để biết thêm chi tiết:

1. Doanh nghiệp Israel cần nhập khẩu giày thể thao:

1.1. Công ty Zidani

Manager: Mr. Awni

Whatsapp: +972 522216828

Email: awnizidani@gmail.com

1.2. Mr. Muhamad Yonis

Whatsapp: +972 522849231

Email: aboyonism@hotmail.com

2. Doanh nghiệp cần nhập khẩu cà phê:

Mr. Rashid Tanus

Whatsapp: +972549402229

Email: jamil.t.1998@gmail.com

Theo http://vietnamexport.com - Nguồn Thương vụ Việt Nam tại Israel