Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm nhà cung cấp các sản phẩm thủ công

Doanh nghiệp Thuỵ Điển cần tìm nhà cung cấp các sản phẩm thủ công như khay, túi, giỏ... làm từ mây và lục bình, yêu cầu đã xuất khẩu đi EU.

Doanh nghiệp nào quan tâm đề nghị gửi Hồ sơ bằng tiếng Anh đến email: se@moit.gov.vn trước ngày 10/8/2022.

 

Theo https://moit.gov.vn- Nguồn:Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển