Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Kinh nghiệm hỗ trợ doanh nghiệp Hoa Kỳ xuất khẩu ra nước ngoài

Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Houston (Hoa Kỳ) cung cấp tới bạn đọc tài liệu hướng dẫn cơ bản về xuất khẩu, cung cấp cho các doanh nghiệp thông tin cần để thiết lập và phát triển hoạt động kinh doanh của mình trên thị trường quốc tế.

Tài liệu này do các Cơ quan Thương mại Hoa Kỳ cung cấp để hướng dẫn cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ và những người mong muốn thực hành xuất nhập khẩu hiểu rõ hơn về các khái niệm cơ bản/học tập và trải nghiệm các ứng dụng XTTM vào thực tế cho các giao dịch thương mại xuyên biên giới. Tài liệu được biên tập và xuất bản với sự hỗ trợ của các Cơ quan Chính phủ Hoa Kỳ và một số tổ chức, chuyên gia.

Xem chi tiết tại: https://grow.exim.gov/hubfs/resources/Basic-Guide.pdf

Đây là tài liệu hướng dẫn cơ bản về xuất khẩu, cung cấp cho các doanh nghiệp thông tin cần để thiết lập và phát triển hoạt động kinh doanh của mình trên thị trường quốc tế. Cho dù doanh nghiệp của bạn là người mới xuất khẩu hay chỉ muốn tìm hiểu những ý tưởng và kỹ thuật , quy trình xuất nhập khẩu mới nhất, và sản phẩm của bạn là hàng hóa hay dịch vụ, thì phiên bản tài liệu mới này cũng đã được sửa đổi và cập nhật nhằm cung cấp cho doanh nghiệp bạn thông tin chi tiết hơn, với một số chủ đề sau:

• Cách xác định thị trường/ chiến lược xuất khẩu cho sản phẩm cho doanh nghiệp;

• Cách lập kế hoạch xuất khẩu;

• Tài trợ cho các giao dịch xuất khẩu của Hoa Kỳ;

• Các phương pháp xử lý đơn hàng và lô hàng;

• Những câu chuyện thành công thực tế từ các DN đã được nhận trợ giúp các  tư vấn về xuất khẩu;

• Phương thức tiếp nhận hỗ trợ xuất khẩu miễn phí (hoặc chi phí thấp) của chính phủ Hoa Kỳ cho DN xuất khẩu.

Theo https://moit.gov.vn/ - Nguồn:Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Houston (Hoa Kỳ)