Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Chiến Lược Phát Triển Thị Trường Xuất Khẩu Gạo Của Việt Nam Đến Năm 2030

Ngày 26/5/2023, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 583/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu cụ thể là: (1) tăng giá trị gia tăng, nâng cao giá trị gạo xuất khẩu, giảm khối lượng xuất khẩu đến năm 2030 xuống còn khoảng 4 triệu tấn với kim ngạch tương đương khoảng 2,62 tỷ USD, giảm khối lượng nên nhịp độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân giai đoạn 2023 - 2025 giảm khoảng 2,4% và giai đoạn 2026 - 2030 giảm khoảng 3,6%; (2) Chuyển dịch cơ cấu chủng loại gạo xuất khẩu; (3) Tỷ lệ gạo xuất khẩu trực tiếp mang thương hiệu gạo Việt Nam vào các thị trường; (4) Cơ cấu thị trường điều chỉnh phù hợp với mục tiêu chuyển dịch cơ cấu thị trường xuất khẩu và xu thế diễn biến thị trường gạo thế giới.

Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các nước xuất khẩu ngày càng tăng và thương mại gạo thế giới đối mặt với nhiều diễn biến khó đoán định như thiên tai, dịch bệnh, xung đột quân sự, chiến tranh thương mại,.... Để phát triển thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam, lấy nhu cầu thị hiếu của thị trường để định hướng cho sản xuất, xuất khẩu, các bộ, ngành, địa phương, Hiệp hội và thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo cần triển khai đồng bộ 05 nhóm giải pháp cụ thể như sau: (1) Hoàn thiện thể chế; (2) Giải pháp về nguồn cung gạo; (3) Giải pháp về phía cầu; (4) Giải pháp về hỗ trợ xuất khẩu; (5) Giải pháp về phát triển năng lực khối tư nhân.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017- 2020, định hướng đến năm 2030..

Chi tiết nội dung Quyết định số 583/QĐ-TTg xem tại đây

Mỹ Huê - Phòng QLTM