Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Một số thông tin về đăng ký doanh nghiệp và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm Xuất khẩu vào Trung Quốc

Ngày 19/4/2022 Văn phòng SPS Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có Công văn số 101/SPS-BNNPTNT, về việc chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc đáp ứng quy định Lệnh 248.

Theo đó, nhằm đáp theo Lệnh trên, kể từ ngày 01/01/2022, doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào thị trường Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Lệnh 248, Lệnh 249 phải thực hiện đăng ký doanh nghiệp trên “Hệ thống quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất nước ngoài nhập khẩu thực phẩm” tại đường link trực tuyến trên website https://cifer.singlewindow.cn

Xem Công văn 101/SPS-BNNVN tại đây;

Tác giả: Mỹ Huê - Phòng QLTM