Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Cập nhật một số chính sách, quy định của Singapore đến tháng 9/2023

Ngày 20/9/2023, Thương vụ Singapore có văn bản số 64/BC-TV gửi Vụ Thị trường Châu Á - Châu Phi về việc cập nhật một số chính sách, quy định của Singapore đến tháng 9/2023.

Theo đó, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Thương vụ Việt Nam tại Singapore thông tin về nội dung bổ sung, điều chỉnh chính sách, quy định liên quan đến lĩnh vực thương mại, trao đổi hàng hóa của Singapore, cập nhật đến tháng 9 năm 2023. Cụ thể:

TT

Tên văn bản

Mục đích ban hành, bổ sung, chỉnh sửa

Ngày công bố

Nội dung chính

Đề xuất, kiến nghị

1

Thông thư về Quy định về thực phẩm năm 2023 (Sửa đổi điều số 3)

Thông báo về nội dung và hiệu lực của Quy định về thực phẩm năm 2023 (Sửa đổi điều số 3)

01/9/2023

- Thông báo Quy định về thực phẩm năm 2023 (Sửa đổi điều số 3) có hiệu lực từ ngày 04/03/2024

- Một số nội dung chính:

+ Các thực phẩm không ăn liền chỉ được nhập khẩu, bán, sản xuất hoặc làm để bán khi tuân thủ các quy định liên quan đến tiêu chuẩn vi sinh trong Đạo luật kinh doanh thực phẩm năm 1973 của Singapore

+ Làm rõ khái niệm về thực phẩm ăn liền, lô hàng nhỏ

+ Cập nhật các tiêu chuẩn vi sinh đối với thực phẩm không ăn liền (thịt bò, sò huyết và hàu, thịt các loại, trứng)

- Chi tiết truy cập link: http://www.sfa.gov.sg/legislation

Các doanh nghiệp nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu các sản phẩm thủy sản có liên quan cần lưu ý các điều kiện tiêu chuẩn khi xuất khẩu vào Singapore.

 

2

Đạo luật về giá Cac-bon 2022 (Sửa đổi)

Thông báo một số nội dung và hiệu lực của Điều luật về giá Cac-bon 2022 (Sửa đổi)

30/8/2023

- Thông báo ngày có hiệu lực của Đạo luật về giá Cac-bon 2022 (Sửa đổi) là từ ngày 01/01/2024

- Một số nội dung chính:

+ Làm rõ một số khái niệm như dung lượng carbon, giá cac-bon, người bán, …

+ Quy định về chuyển giao kinh doanh Cac-bon tại Singapore

+ Thuế kinh doanh Cac-bon và các quy định liên quan sẽ thay đổi tùy thuộc vào (a) các cơ sở chịu thuế khác nhau; (b) các loại cơ sở chịu thuế khác nhau; (c) số năm phát thải khác nhau (bao gồm cả đối với cùng một cơ sở chịu thuế); hoặc (d) các trường hợp khác nhau

+ Sửa đổi bổ sung một số hợp chất gây ra hiệu ứng nhà kính, thuế áp trên một số hợp chất

+ Các nội dung khác

- Chi tiết truy cập link: Carbon Pricing (Amendment) Bill - Singapore Statutes Online (agc.gov.sg)

Các doanh nghiệp kinh doanh phát thải các-bon cần lưu ý khi ký hợp đồng với các đối tác Singapore, nhất là các điều khoản liên quan đến thuế.

 

Các cơ quan quản lý nhà nước cần có lộ trình cơ chế chính sách thích hợp để tạo môi trường kinh doanh tín chỉ các-bon giữa Việt Nam và Singapore.

3

Quy định về Giấy chứng xuất khẩu của SFA về tái xuất thực phẩm sống nhập khẩu

- Quy định đối với việc tái xuất khẩu động vật làm thực phẩm sống nhập khẩu vào quốc gia/khu vực yêu cầu giấy chứng nhận y tế xuất khẩu do SFA cấp

- Đảm bảo an toàn và truy xuất nguồn gốc của lô hàng tái xuất

25/8/2023

- Có hiệu lực từ 01/10/2023

- Các thương lái phải nộp giấy chứng nhận sức khỏe do nước xuất xứ cấp.

- Quy định về động vật sống nhập khẩu làm thực phẩm bao gồm chim, động vật có vú, bò sát, lưỡng cư hoặc cá (bao gồm bất kỳ loài cá nào và động giáp xác, động vật có vỏ, da gai, động vật thân mềm) cũng như con non và trứng của chúng được nhập khẩu vào Singapore.

- Các nhà xuất khẩu cần đảm bảo các lô hàng tái xuất tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định của quốc gia/khu vực đích đến.

- Chi tiết truy cập link: https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/circular-to-traders-on-re-export-of-imported-live-food-animals-that-requires-sfa%27s-export-certificates.pdf

Các doanh nghiệp nuôi, chế biến, xuất khẩu sản phẩm có liên quan cần lưu ý các quy định và điều khoản trong hợp đồng khi tạm nhập tái xuất qua Singapore.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Singapore