Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
EU ban hành ngưỡng dư lượng một số thuốc diệt cỏ, trừ sâu, trừ nấm

Ngày 23/1/2023, EU đăng công báo quy định implementation regulation (EU) 2023/147 ngày 20/1/2023 về sửa đổi phụ lục II, III và V của quy định 396/2005 về ngưỡng dư lượng cyromazine, topramezone và triflumizole trong hoặc trên một số sản phẩm.

Theo đó, ngưỡng của các chất trừ sâu, diệt cỏ, diệt nấm này được quy định cụ thể với các loại rau, quả, trà, động vật, nội tạng động vật.

Quy định này có hiệu lực sau 20 ngày đăng công báo và sẽ được áp dụng sau 6 tháng Quy định có hiệu lực.

Các doanh nghiệp xuất khẩu vào EU cần tham khảo tại đây: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.020.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A020%3ATOC

Theo https://moit.gov.vn-Nguồn:Thương vụ Việt Nam tại Bỉ