Cổng thông tin điện tử Sở công thương An Giang
Quy định nhập khẩu Cá tra vào thị trường Bắc Âu và Thông tin Doanh nghiệp nhập khẩu thủy sản của Bắc Âu

Sở Công Thương An Giang xin chuyển tiếp thông tin của Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển về Quy định nhập khẩu cá tra vào thị trường Bắc Âu và thông tin Doanh nghiệp nhập khẩu thủy sản của Bắc Âu đến Qúy Doanh nghiệp trong tỉnh tham khảo, cụ thể như sau:

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Mỹ Huê –nguồn Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển